Totala diktamen 2023

I år blir Totala diktamen den 8 april. Under 20 år ordnar frivilliga fonden Totala diktamen, ursprungligt på universitetet i Novosibirsk, en frivillig test i ryska språket. Diktamen ordnas av volontörer på flera platser i hela världen samt online. Alla som vill får delta. För onlinedeltagande ska man registrera sig på Totala diktamens sajten.

Elena Dahl: fem nya översättningar från svenska till ryska.

Tidningen Emigrant Lira (nr 40) publicerade fem dikter av den svenska poetinnan Edith Södergran översatta till ryska av Elena Dahl: Vi kvinnor; Stjärnorna; Ett råd; Mina sagoslott; Fångenskap. Vi uppmärksammar dig på den elektroniska versionen av denna tidning publicerad i Belgien http://lit-web.net/emigrantskaya-lira-4-2022/ Redaktören för TIDNINGEN erbjöd en gång samarbete till vår organisation. Denna publikation var […]

SIOS i regionerna

Ryska riksförbundet är medlem i Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SIOS.  SIOS kvinnokommitté samarbetar med föreningarna i regionerna och organisationen ökar.  I januari 2023 besökte vi föreningarna som ligger nära Malmö och Göteborg. I Malmö arrangerade SIOS kvinnokommitté en kulturfestival på temat ”Seder och bruk” 14 januari. Fokus för festivalen var på de seder […]

Femårsjubileum «Sagostund på ryska» med programledare Eugenia Pomortseva.

Stockholms bibliotekens projekt «Sagostund på olika språk». Jag heter Eugenia Pomortseva, jag är bibliotekarie och ordförande för föreningen “Russkij Klubb” i Nacka. Jag deltagit i projektet “Sagostund på olika språk”, där jag är representant och programledare ”Sagostund på ryska” sedan augusti 2018 som startade på Internationella Biblioteket i Stockholm. Projektet övergick år 2020 till Nacka […]