Styrelse

Specialtecken “snabel a” i E-mail adresser är maskerad med AT för att skydda oss mot spam som roboter skickar.
Styrelse

  • Irina Andersson, kassör,  firmatecknare
  • Vladislav Averkiev – averkiev.vladislav AT gmail.com
  • Vladimir Jigarov – jigarov AT gmail.com
  • Svetlana Karlsson – sekreterare, sekreterare2.rurik AT gmail.com
  • Irina Persson – vipratarryska AT gmail.com
  • Inna Shestopalova – inna_falun AT mail.ru
  • Lioudmila Siegel – ordförande, firmatecknare lioudmila.siegel AT gmail.com

Valberedning

  • Igor Barakin –   alvikssportklubb AT hotmail.com
  • Julia Vestling –  juliavetsling64 AT gmail.com

Revisor

  • Vera Efron – vera AT efron.se

Post Author: rurik