Verksamhetsplan

Ryska riksförbundet i Sverige

Verksamhetsplan för 2020

Program i enlighet med stadgarna

Programmet ”Integration” 

Information till ryskspråkiga i Sverige om de rättigheter och skyldigheter som följer av svensk rätt (tillsammans med RyssMedia).

Samarbete med ABF/Arbetarnas Bildningsförbund, SIOS/Samarbetsorgan for Etniska Organisationer i Sverige och Svensk-ryska vänskapsföreningen.

Utskick av information om inkommande jobberbjudanden till medlemsföreningarna.

Firande av högtiderna Rysslandsdagen, Segerdagen och Maslenitsa (fastlagsfesten).

Information till ryska landsmän om deras rättigheter genom publikationer på webbplatsen rurik.se och diskussioner i förbundets Facebookgrupp (tillsammans med RyssMedia).

Arbete mot diskriminering: deltagande i informationsmöten och seminarier om diskriminering och hatbrott.

Deltagande i Lännas hembygdsförenings evenemang Byringedagen.

 

Programmet “Främjande av rysk kultur”

Samordnande insatser vid genomförandet av rättstavningstestet ”Total diktamen” (Totalnyj diktant).

Genomförande av Maslenitsa 2020 och förberedelser inför Maslenitsa 2021: arbete med sponsorer, handarbetsgruppen, den ryska matlagningsgruppen, förbundets reklamgrupp samt serbiska, ukrainska och polska grupper.

Hjälp till medlemsföreningarna med att bjuda in ryska konstnärliga team och utveckla kontakter med svenska konstnärliga team.

Stöd till rysklärare i Sverige (publikationer om konferenser, hjälp vid kontaktskapande och mottagande av läroböcker).

Främjande av rysk kultur genom webbplatsen rurik.se (tillsammans med RyssMedia).

Genomförande av festivalen ”Vi är unga” (My molody).

Deltagande i SIOS kvinnokommittés matlagningsfestival.

Anordnande av Trubadurfestivalen i Stockholm i oktober-november 2020, med 30 deltagande organisationer från Ryska riksförbundet samt inbjudna gäster.

 

Programmet ”Ryssland – Sverige”

Samarbete med Svensk-ryska vänskapsföreningen.

Informationsstöd till förbundets medlemsföreningar som vill uppmärksamma historiska datum i den rysk-svenska historien.

Främjande av kontakter mellan svenska företag som är verksamma i Ryssland och ryska näringsidkare i Sverige.

Stöd till rysklärare i Sverige.

 

Arbete med ryska landsmän

Deltagande i ryska UD:s och Rossotrudnichestvos evenemang inom Programmet till stöd för ryska landsmän.

Stöd till barnorganisationer i frågor rörande fostran av rysktalande barn.

Genomförande av den fjortonde svenska rikskonferensen för ryska landsmän.

Deltagande i Rysk-svenska handelskammarens arbete (seminarier och möten).

Stöd till landsmannakören ”Med en sång genom livet” (S pesnej po zjizni).

Deltagande i alleuropeiska evenemang:

onlinebriefing (ett webbaserat informationsmöte) om mänskliga rättigheter för länderna i Östersjöregionen,

rådgivning (onlinekonferenser) för ryska riksförbundens ordförande kring anordnandet av rättstavningstestet ”Den totala diktamen” (Totalnyj diktant) i europeiska länder (Bulgarien),

onlineträning för volontärer som ska delta i firandet av 75-årsdagen av segern i Det stora fosterländska kriget (Storbritannien),

Flashmoben ”Segervågen” (nedläggning av blommor vid minnesmärken över sovjetiska soldater som befriat Europa från fascismen) den 9 maj 2020 kl. 10.00,

inspelning av en dokumentär om Det odödliga regementets tåg i Europa,

Internationella festivalen ”Vi vill ha fred i hela världen” (Jamalo-Nentsien – Bulgarien),

Internationella ungdomsforumet för ryska landsmän i Sofia (Bulgarien).

Information till ryska landsmannaorganisationer om initiativen från Europeiska koordinationsrådet för ryska landsmannaorganisationer.

 

Samarbete med Rysslands regioner

Deltagande i S:t Petersburgs program till stöd för ryska landsmän.

Stöd till mottagande av gästspelande grupper från Ryssland – amatörteatergrupper, körer och dansgrupper – som ska delta i festivaler och konserter i Sverige.

Deltagande i Leningradregionens program till stöd för ryska landsmän.

Information till medlemsorganisationerna om Altaj krajs arbete med ryska landsmän. Hjälp med att anordna utställningen ”Bedårande Altaj” hos medlemsorganisationerna och på ett bibliotek i Göteborg.

Arbete mot främlingsfientlighet

Genomförande av aktionerna ”Sankt Georgsbandet” och ”Det odödliga regementet” i samband med Segerdagen.

Genomförande av konferensen ”Offren för de tyska ockupanterna bland Sovjetunionens civilbefolkning under det Stora fosterländska kriget 1941-1945”.

Den särskilda gruppens arbete med rapporten om russofobi för ett rundabordssamtal i samband med det sjätte internationella humanitära forumet i Livadia 7-9 juni.

 

Program för ungdomsarbete och stärkande av förbundet som organisation

 

Arbete med ungdomar 

Festivalen ”Vi är unga” (My molody) i Lund.

Stöd till ungdomars initiativ.

Stärkande av ungdomsrörelsen. Genomförande av ungdomsmöten för att vidga kontaktnätet.

Anordnande av en trubadurfestival.

 

Arbete med att stärka förbundet som organisation

Information till medlemsföreningarna om minnesdagar och viktiga datum i Rysslands historia.

Stärkande av ungdomsrörelsen. Genomförande av ungdomsmöten för att vidga kontaktnätet.

Utgivning av förbundets tidning i pappersform.

Stöd till arbetet med förbundets slutna Facebookgrupp.

Arbete med Facebooksidorna «Масленица в Стокгольме» (”Maslenitsa i Stockholm”) och «Бессмертный полк Стокгольм» (”Det odödliga regementet i Stockholm”).

Fortsatt arbete med att skapa ett gemensamt informationsutrymme för de rysktalande i Sverige. Föreningen RyssMedia.

Ryska riksförbundet i Sverige erbjuder rådgivning om grundläggande finansiering och främjar sina medlemsföreningars ekonomiska hållbarhet.

Fördelning av böcker och annat material från ryska organisationer bland förbundets medlemmar.

Aktivt arbete med att involvera andra formella och informella ryska grupper och föreningar, företag och myndigheter i både Sverige och Ryssland i samarbetet med förbundet.

Rådgivning till medlemsföreningarna från förbundets aktivister vad gäller alla typer av verksamhet samt organisering av erfarenhetsutbyte.

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Anordnande av studiecirklar på ABF/Arbetarnas Bildningsförbund.

Stärkande av kontakterna med medlemsföretagen.

Samt andra aktiviteter i enlighet med styrelsens beslut.

 

 

Post Author: rurik