Vår organisation

Ryska riksförbundet i Sverige

Grundat i Stockholm den 18 oktober 2003. Registrationsnummer 80 24 15 -94 88. Plusgiro 12 43 78-1.

Logo.