SIOS i regionerna

Ryska riksförbundet är medlem i Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SIOS.  SIOS kvinnokommitté samarbetar med föreningarna i regionerna och organisationen ökar.  I januari 2023 besökte vi föreningarna som ligger nära Malmö och Göteborg. I Malmö arrangerade SIOS kvinnokommitté en kulturfestival på temat ”Seder och bruk” 14 januari. Fokus för festivalen var på de seder […]