Verksamhetsberättelse år 2020

Verksamhetsberättelse 2020 Ryska riksförbundet i Sverige (nedan kallat Förbundet) Ideell förening med organisationsnummer 802415-9488, medlem i Internationella pedagogiska föreningen under Moskvas regering, medlem i SIOS/ Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, medlem i SIOS kvinnokommitté, medlem i Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare (МАRC). Den ideella föreningen Ryska riksförbundet i Sverige grundades den […]