Verksamhetsberättelse år 2019

Verksamhetsberättelse 2019 Ryska riksförbundet i Sverige (nedan kallat Förbundet) Ideell förening med organisationsnummer 802415-9488, medlem i Internationella pedagogiska föreningen under Moskvas regering, medlem i SIOS/ Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, medlem i SIOS kvinnokommitté, medlem i Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare (МАРС). Den ideella föreningen Ryska riksförbundet i Sverige grundades den […]