Totala diktamen 2023

I år blir Totala diktamen den 8 april. Under 20 år ordnar frivilliga fonden Totala diktamen, ursprungligt på universitetet i Novosibirsk, en frivillig test i ryska språket. Diktamen ordnas av volontörer på flera platser i hela världen samt online. Alla som vill får delta. För onlinedeltagande ska man registrera sig på Totala diktamens sajten.

Post Author: rurik