Vår gemensamma historia.

Minnesstunden för den ryska ubåten under namnet “Som” som förliste efter en kollision med ett svenskt fartyg år 1916, under första världskriget och innan den ryska revolutionen.


Igår var vi på ett besök i Grisslihamn där kollisionen hände, vi fick också vara med under en minnesstund där vi mindes matroserna som drunknade. Men vi var också på några andra roliga och intressanta platser.

Olga Ivanova

2020

??Den 23 maj 1916, drunknade en ubåt av den ryska Kejserflottan “Som”. Ubåten var på uppdrag i Ålands hav när den upptäcktes av den svenska kustångaren Ångermanland. Enligt kaptenen på fartyget gick båten under periskopet i ett nedsänkt tillstånd i en parallell kurs och vände sig sedan mot fartyget. Med tanke på att de ville titta på hans skepp saknade kaptenen. Periskopet försvann plötsligt i vattnet, båten träffade undervattensdelen av ångaren och dök inte längre upp. Enligt en annan version rammade fartygets kapten medvetet båten av rädsla för sökning. Ombord på “Som” dog alla 18 besättningsmedlemmar, under ledning av löjtnantbefälhavare K.Buguraev (två officerare och 16 sjömän). Den 27 juli 2015 meddelade svenska entusiastiska dykare om upptäckten av en ubåt i kraschområdet. Det publicerade videomaterialet tillät experter med stor sannolikhet att hävda att det var “Som” som upptäcktes.
Svenska och ryska historiker bekräftar att detta är en unik militär anläggning. Dessutom är “Som” förfäderna till moderna ubåtar, och undersökningen av ubåten kommer att kunna belysa de okända sidorna under första världskriget. Under 2016 meddelade utrikesministeriets presstjänst att de studerade riskerna med att lyfta eftersom det fanns explosiv inne i båten. Den 13 juli 2018 överlämnade Sjöpolisen Stockholm till Ryska Ambassaden i Sverige kompassen från Ryska Imperieflottans ubåt Som. Frågan om ubåtens framtida en del av det gemensamma mellanstatliga militärhistoriska rysk-svenska minnesprojektet. I mars 2018 överlämnades den svenska sidan det tekniska konceptet att höja ubåten, där ingenjörsparametrar anges, och operationens ungefärliga budget beräknades som en del av projektet.
Förhandlingarna kring höjningen av ubåten fortsätter under bilaterala möten mellan representanter för Sverige och Ryssland, men det fins inga slutliga beslut.

Källa

 

Post Author: rurik