SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer, informerar

SIOS driver projektet ”SIOS – Tillsammans mot pandemin”. Projektet avslutas den 31 december. Föreningarna gör ett otroligt jobb när det kommer till att finnas tillhands för sina medlemmar och närsamhället i motverkandet av de negativa konsekvenserna som har kommit av Coronapandemin.

Tillsammans försöker vi öka medvetenheten runt behovet av att alla som kan går och vaccinerar sig mot covid-19. På hemsidan finns inom kort de översatta projektbroschyrerna Vaccinera dig! på de olika språken

SIOS Kvinnokommitté arrangerar en kulturfestival om kvinnan som kulturbärare. Söndagen den 14 november är det öppet hus kl. 14:00-16:00 på Kristinehovs Malmgård (Kristinehovsgatan 2 Stockholm). Kom och njut av kulturen, inspiration från våra länder, våra kläder, huvudbonader och ta del av vår levande historia.

Antidiskrimineringsbyrån har lämnat in ett remissvar på utredningen SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall där vi tillstyrker de förslag som framgår i kapitel 4 och som underlättar möjligheten för barn födda utomlands att få båda sina föräldrar fastställda i Sverige.

Läs hela nyhetsbrevet

Läs mer om alla SIOS initiativen på sios.org

Post Author: rurik