Gamla traditioner att odla det mytiska ryska militära hotet

??Den 21 maj under briefing av Utrikesministeriets talesman M. Zakharova kommenterade en intervju i tidningen “DN” av den f.d. Sveriges statsministern och utrikesminister C.Bildt och talmannen för Svenska Riksdagen B. von Sydow som resonerade över militära garantier som Sverige skulle säkerställa i händelse av en konflikt med Ryssland

?Vi uppmärksammade en intervju som publicerades i tidningen Dagens Nyheter den 13 maj av den f.d. Sveriges statsministern och utrikesminister K. Bildt och talmannen för Svenska Riksdagen B. von Sydow som resonerade över militära garantier som Sverige skulle säkerställa i händelse av en konflikt med Ryssland.

Sådana spekulationer från veteraner av den svenska politiken är ingenting nytt. Detta är en annan bekräftelse av deras trohet inför mot den gamla traditioner att odla det mytiska ryska militära hotet. Det värt att påminna hur den falska jakten på ryska ubåtar i Sverige exploaterades i Stockholm för att vinna politiska poäng.

Vi har sagt många gånger till våra svenska partners, inklusive B. von Sydow, som besökte Moskva i mars 2019 som och stod spetsen för den svenska försvarsberedningens delegation att Ryssland är bered för dialogen om frågorna av säkerställa stabilitet, stärka säkerheten och förtroendeskapande åtgärder kring Östersjöregionen med alla intresserade stater i vilket format som helst för att ta bort både imaginära och verkliga hot, till exempel olaglig migration och narkotikahandel, havsföroreningar och kampen mot klimatförändringar, spridning av infektionssjukdomar. Vi inbjöd våra kollegor att tänka på återupprättningen av dialogen “5 +3 +1” (Ryssland, Nordeuropa och Baltiska länder) för åsiktsutbyte i regionala frågor, inklusive säkerheten, men vi fick inget ge svar.

2020

Källa

Post Author: rurik