Den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm.

Den 19-20 februari 2020 hölls den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet i Stockholm.

Den ryska sidan representerades med en stor delegation med den ryske Inrikesminister Vladimir A. Kolokoltsev i spetsen som även läste sit tal vid öppningsceremonin.

Inom ramen för evenemanget hade vår minister bilaterala möten med sin svenske kollega Mikael Damberg och Sveriges Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Minister Kolokoltsev betonade att Ryssland är berett att samarbeta och utbyta erfarenheter med Sverige inom utvecklingen av trafiksäkerhet samt kampen mot organiserad brottslighet, extremism och terrorism.

Post Author: rurik