Det Internationella militärtekniska forumet «Armé-2021»

Den 23 augusti skedde öppningsceremonin av det Internationella militärtekniska forumet «Armé-2021» och de Internationella arméspelen med deltagande av Rysslands President Vladimir Putin i det högtidliga evenemanget.

🔹

Forumets första arbetsdag ägde rum häromdagen, den 22 augusti. Dessutom blir utställningen av rysk beväpnings och tekniks exportorienterade modeller tillgänlig sedan 23 augusti.

🔸

«Armé-2021»:s utställning är indelad i olika ämnen ägnade åt flygväsen, flotta, militärmedicin, militärbyggnad, robotteknik och diversifiering – ökning av andel civilproduktion inom Rysslands försvarssektor.

Forumets vetenskapsaffärsprogram förutser att hålla 211 evenemanger och överstiger kvantitativt förra årets siffror – då var de 186. Programmet lovar sig att överstiga förra årens omfattning inte endast till skala, utan även mångfald av dimensioner, tack vare att forumets tid förlängts till fem dagar. Det blir kongresser, konferenser och runda bord, samt pressbriefingar, affärsmöten, förvaltnings- och mellanförvaltningssammanträden.

🔸

Inom forumets ram planeras det att demonstrera de nyaste prestationer av Rysslands och utländska försvarsindustrier, att hålla affärsevenemanger samt att underteckna en rad avtal. Parallelt med att inviga forumet påbörjas de Sjunde internationella arméspelen (ArMY-2021) som ska pågå på polygoner av 12 stater (Ryssland, Iran, Kina, Vietnam, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Algeriet, Serbien, Qatar, Armenien). Tävlingarna kommer att vara fram till den 4 september och omfatta 34 konkurrenser. Deltagarlistan har utvidgats i år med Burkina-Faso, Indonesien, Peru och Saudiarabien som debutantstater.

Post Author: rurik