Verksamhetsberättelse år 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Ryska riksförbundet i Sverige (nedan kallat Förbundet)

Ideell förening med organisationsnummer 802415-9488,

medlem i Internationella pedagogiska föreningen under Moskvas regering,

medlem i SIOS/ Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige,

medlem i SIOS kvinnokommitté,

medlem i Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare (МАРС).

Den ideella föreningen Ryska riksförbundet i Sverige grundades den 18 oktober 2003.

Förbundets syfte är att popularisera rysk kultur i Sverige, bidra till tätare kontakter mellan Sverige och Ryssland, stödja förbundsmedlemmarnas verksamhet och samarbete, samt verka för ökad integration av ryssar bosatta i Sverige.

Ryska riksförbundet arbetar med att bekämpa främlingsfientlighet och främja kontakter mellan ryska landsmän i utlandet. Syftet med Förbundets arbete är också att främja samarbeten med Rysslands alla regioner, bland annat Moskva och Sankt Petersburg.

Förbundets stadgar antogs vid det konstituerande mötet och ändrades på de extra föreningsstämmorna 24 februari 2005, 13 maj 2006, 28 mars 2009, 21 april 2012, 5 april 2014, 17 april 2016, 6 april 2019 och 14 mars 2020.

Ryska riksförbundet i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

I Förbundet ingår 30 ideella organisationer och 4 kommersiella organisationer från 11 län i Sverige. Förbundet har 1097 fysiska personer bland sina medlemmar.

Lista över ideella medlemsföreningar med uppgift om län där de är verksamma, samt antal medlemmar som är äldre än 7 år och som betalar medlemsavgift:

 1. Föreningen Abai, 802462-1560, Stockholms län, 90 medlemmar, varav 55 kvinnor och 35 män
 2. Lördagsskolan ABVGDejka, 802494-7338, Stockholms län, 19 medlemmar, varav 14 kvinnor och 5 män
 3. Alviks sportklubb, 802465-3894, Stockholms län, 57 medlemmar, varav 47 kvinnor och 10 män
 4. Föreningen Sankt Georgsbandet, 802491-6754, Stockholms län, 14 personer, varav 10 kvinnor och 4 män
 5. Föreningen ”Röster från den kulturrika världen”, 802500-2760, Stockholms län, 10 personer, varav 6 kvinnor och 4 män
 6. Föreningen Druzhba Småland, 802472-6740, Jönköpings län, 39 medlemmar, varav 30 kvinnor och 9 män
 7. Föräldraföreningen ”Kunskapens kraft – en bra start i livet”, 802463-3524, Västra Götalands län, 214 medlemmar, varav 100 kvinnor och 114 män
 8. Föräldraföreningen vid internat nr 4 i Moskva, 802430-2484, Stockholms län
 9. Föreningen Karusell, 802433-4826, Skåne län, 61 medlemmar, varav 28 kvinnor och 33 män
 • Rysk-svenska kultur-och miljöföreningen Ladja, 802411-9631, Stockholms län, 58 personer, varav 47 kvinnor och 11 män
 • Föreningen ”Vi pratar ryska”, 802433-5187, Värmlands län, 16 personer, varav 15 kvinnor och 1 man
 • Natalis Dans- och Gymnastikstudio, 802419-3230, Stockholms län, 87 medlemmar, varav 66 kvinnor och 21 män
 • Föreningen Vår kultur, 802446-1546, Dalarnas län, 31 personer, varav 20 kvinnor и 11 män
 • Rysk-svenska kulturföreningen Neva, 802443-8643, Stockholms län, 43 medlemmar, varav 23 kvinnor och 20 män
 • Rysk-svenska föreningen Ny horisont, 802417-1590, Stockholms län
 • Föreningen för Volchovsregionens barn, 889202-8849, Västernorrlands län
 • Balettskolan Vackra rosen, 802408-7119, Stockholms län, 58 personer, varav 56 kvinnor och 2 män
 • Ryskspråkiga föreningen Privet i Norrköping, 802441-0014, Östergötlands län, 28 medlemmar, varav 20 kvinnor och 8 män
 • Rysk-svenska föreningen Rodnik, 802493-0029, Västra Götalands län, 18 medlemmar, varav 11 kvinnor och 7 män
 • Föreningen RyssMedia, 802437-7361, Stockholms län, 7 medlemmar, 3 kvinnor och 4 män
 • Föreningen Rysskij dom, 802457-7911, Västerbottens län, 37 medlemmar, varav 28 kvinnor och 9 män (över 18 år)
 • Föreningen Russkij klubb, 802464-6575, Stockholms län, 22 medlemmar, varav 14 kvinnor och 8 män
 • Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland (SKRUV), 848001-2403, Skåne län, 106 medlemmar, varav 79 kvinnor, 27 män
 • Rysk-svenska föreningen Sputnik, 802417-5534, Norrbottens län, 212 medlemmar, varav 132 kvinnor och 80 män
 • Rysk-svenska föreningen Sundsvall, 802445-3444, Västernorrlands län, 56 medlemmar, varav 36 kvinnor och 20 män
 • Föreningen Center juridiskt bistånd, 802508-4784, Stockholms län, 7 medlemmar, 5 kvinnor och 2 män
 • Klubb Chans, 802502-2495, Stockholms län, 12 personer, varav 9 kvinnor och 3 män
 • Föreningen X-CONS Värmdö, 802460-5597, Stockholms län, 23 personer, 6 kvinnor och 17 män
 • Kulturpedagogiskt centrum ”Estety”, 802492-6068, Stockholms län, 150 medlemmar, varav 80 kvinnor och 70 män
 • Föreningen Juridisk hjälp, 802502-9466, Stockholms län, 5 personer, varav 3 kvinnor och 2 män

 

Internetportaler

Nasji v Sjvetsii

Sjvedskaja Palma

 

Företag

Människans Resurser AB

Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB

Lundin Mäkleri – Real Estate i Roslagen AB

Madeleine Käärik Juridik AB

 

Styrelsens sammansättning 2019

Vladislav Averkiev – ordinarie

Niklas Bönnemark – ersättare

Elena Karlsson – ersättare

Svetlana Kononova – ersättare

Dmitrij Pronchev – ordinarie

Lioudmila Siegel – ordinarie

Stella Soe Pliatska – ordinarie

Ekaterina Tikhonova – ordinarie

Inna Shestopalova – ersättare

 

Aktiviteter 2019

 

Januari

12 januari: Riksförbundets styrelsemöte.

Förbundets ordförande deltog i Svensk-ryska vänskapsföreningens styrelsemöte den 26 januari.

Rekommendationsbrev gällande resan till semesterlägret Artek har utfärdats för två kandidater från Sverige för inlämning till internationella klubben Junost.

Styrelsen gjorde under januari 19 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Febuari

Den 2 februari deltog Förbundets ordförande i SIOS (Samarbetsorganets för etniska organisationer i Sverige) styrelsemöte.

16 februari hölls Förbundets styrelsemöte.

16 februari genomförde SIOS/Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige en konsultation på temat diskriminering.

16 februari hade förbundsstyrelsen ett möte med aktivister från Tatarernas Europeiska Sällskap.

En mall för årsmötesprotokoll har skickats till förbundsmedlemmarna.

Man har skickat ut förslaget om att distribuera SIOS broschyr om hur man driver en ideell förening i Sverige.

Uppgifter om två potentiella deltagare i affärskonferensen för ryska landsmän i Salechard 4-6 april 2019 har lämnats till Ryska federationens ambassad.

Styrelsen gjorde under februari 20 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Mars

9 mars hölls Maslenitsa-festivalen i Stockholm.

16 mars deltog Förbundets ordförande i SIOS styrelsemöte och slutkonferensen inom SIOS projekt CDD (Center för demokratisk delaktighet) som pågått under 2016-2019.

SIOS kvinnokommittés broschyr om hur man driver en ideell förening i Sverige har skickats ut.

Styrelsen gjorde under mars 11 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

April

3-7 april deltog Sveriges representant arkitekten och entreprenören Viktoria Karpilovski i möten inom näringslivssektionen av Internationella koordinationsrådet för utlandsboende ryska landsmän, som ägde rum i Salechard i det autonoma området Jamalo-Nentsien.

6 april hölls Förbundets styrelsemöte.

10 – 21 april: en resa till Sankt Petersburg för två representanter från Sverige med anledning av den sextonde utbildningskursen i Rysslands historia ”Ryska rikets historia” för utlandsboende landsmän, arrangerad av Kulturhistoriska universitetet.

13 april genomfördes rättstavningstestet Totalnyj diktant (Total diktamen) i Stockholm. Bland arrangörerna fanns Pusjkininstitutet i Sverige, Ryska riksförbundet i Sverige, Dialogskolan i Stockholm, Rysktalande kvinnosällskapet i Sverige.

14 april hölls ett möte i arbetsgruppen för ”Det odödliga regementet”.

19 april arrangerades konferensen ”Offren för de tyska ockupanterna bland Sovjetunionens civilbefolkning under det Stora fosterländska kriget 1941-1945”.

21 april hölls Förbundets årsmöte.

Man fick 10 inbjudningar från Kinorurik till Mosfilms festival, vilka sedan distribuerades bland aktivisterna.

Efter en förfrågan från MUCF/Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor lämnade man in enkätsvar till en opinionsundersökning av målgruppen angående dess interaktion med MUCF.

En ansökan om läromedel inom programmet ”Den ryska hörnan” har skickats till Ryska Federationens Civilkammare.

Gratulationsbrev med anledning av Segerdagen har upprättats och skickats till Det stora fosterländska krigets veteraner i Altaj kraj.

Gratulationsbrev från Altaj kraj till Sveriges krigsveteraner har publicerats samt skickats till Tatiana Pavlova för uppläsning i samband med besök hos veteranerna i gratulationssyfte. Bearbetning och publicering av Galina Dekanys berättelse om Leningrads belägring, på både ryska och svenska. Publicering av Mario Sousas svenskspråkiga presentation om Andra världskriget, både på webbsidan och på Facebook.

Styrelsen gjorde under april månad 16 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Maj

5 maj: Det odödliga regementets tåg i Stockholm och Luleå.

5 maj: kulturfestivalen ”Vi är unga” i Lund – del 1, 19 maj – del 2.

7-11 maj: stöd till utlandsbosatta veteraner från Leningrads belägring som rest till Sankt Petersburg för att delta i stadens firande av 74-årsdagen av segern i Det stora fosterländska kriget.

11 maj deltog Förbundets representanter i SIOS årsmöte и SIOS kvinnokommittés årsmöte.

12 maj arrangerades föreningen Russkij Klubbs internationella talangjakt (kulturfestivalen ”Talang”) med stöd av Förbundet.

25 maj hjälpte Förbundet föreningen Druzhba Småland att arrangera invigningen av minnesmärket för ryska krigsfångar från det stora nordiska kriget på Visingsö.

25 maj deltog man i SIOS styrelses konstituerande möte.

59 inbjudningar till landsmanskonferensen den 14 september har skickats ut.

Foton till utställningen om Altaj kraj har anlänt.

Ett möte med en psykolog från Sankt Petersburg där man bland annat diskuterade hennes förslag på samarbete.

Styrelsen gjorde under maj månad 10 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Juni

7 juni: firandet av Rysslandsdagen på temat ”Med Pusjkin i bakgrunden” arrangerades av gruppen Kreativa Stockholm med stöd av Förbundet.

9 juni deltog Förbundets ordförande i SIOS kvinnokommittés styrelsemöte.

Ett lag från Sverige deltog i det femte mästerskapet för unga landsmän i Khanty-Mansijsk.

Informationsstöd till den ryska expeditionen på ”Varjaghavet” (”Ruriks väg”) med skeppet Zmey Gorynych.

Stöd till TV-kanalen Kultura från Moskva vid filmandet av dokumentären om interneringslägret i Byringe, ”Sverige 164”.

Avtal har slutits med WARP (World Association of Russian Press/Ryska pressens internationella förbund) om rätten att avgiftsfritt använda 10 fotografiska bilder/månad från nyhetsbyrån TASS arkiv på Förbundets webbsida.

Läromedlet ”Ryska hörnan” har överlämnats till 10 rysklärare.

Man har betalat ut belopp á 2000 kronor till 11 föreningar som sökt bidrag år 2018.

Med hjälp från Rysslands ambassad skickades en notsamling förberedd av flöjtisten Ivan Shumilov till klostret Sviato-Aleksievskaia pustyn i byn Novoalekseevka i Jaroslavlregionen.

Styrelsen gjorde under juni 17 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Juli

Informationsstöd till den ryska expeditionen på ”Varjaghavet” (”Ruriks väg”) med skeppet Zmey Gorynych.

Stöd till TV-kanalen Kultura från Moskva vid filmandet av dokumentären om interneringslägret i Byringe, ”Sverige 164”.

Böcker från en privatperson i Sverige har överlämnats till personalen på Pusjkins museumsreservat  Mikhailovskoye i Pskovregionen.

Styrelsen gjorde under juli 18 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Augusti

4-10 augusti: en kultur- och bildningsresa inom programmet ”Hej, Ryssland!”; gruppen hade bildats av CARTS (Central Association of Russian Teachers in Sweden).

8 augusti: en dragspelskonsert med Leo Florin i Stockholm.

11-26 augusti anordnades en fortbildningskurs för rysklärare i Sankt Petersburg, där en representant från Sverige deltog.

Man har hjälpt Föreningen för Volchovregionens barn att skicka iväg insamlade saker, bland annat genom att betala försändelsen.

Styrelsen gjorde under augusti 5 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

September

14 september hölls den tolfte svenska rikskonferensen för ryska landsmän. Utställningen ”Bedårande Altaj” arrangerades i Stockholm. Olika föreningar fick ta hand om 8 separata utställningar. Man har lämnat över utställningsföremålen från ”Bedårande Altaj”, boken ”Altaj. Tillväxtpunkter” och ett prydnadsföremål från Altaj till Generalkonsulatet.

14 september: stöd till Centrum för forskning och skydd för dess rådgivningsverksamhet i samband med rikskonferensen för ryska landsmän.

19-21 september: Byringedagarna.

24-27 september deltog den svenska samordnaren för ”Det odödliga regemente”-rörelsen i den internationella konferensen ”Segrarnas minne” i Belgrad dit utländska arrangörer av Odödliga regemente-tåg var inbjudna.

Förbundets tidning har kommit ut i pappersform.

Ansökan om verksamhetsbidrag har lämnats in till MUCF.

Styrelsen gjorde under september 15 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

Oktober

5 оktober: informationsstöd till det avgiftsfria ryskspråkiga juridiska rådgivningsseminariet i Luleå.

6 оktober: informationsstöd till det avgiftsfria ryskspråkiga juridiska rådgivningsseminariet i Lund.

Falu fredskörs resa till Sankt Petersburg för gemensamma uppträdanden med Akademiska folkkören under ledning av Zoja Zhuravleva, med tre konserter på olika scener.

25 oktober deltog Förbundets ordförande i evenemanget ”Poeten Nasimis 650-årsjubileum” på inbjudan av Azerbajdzanska Riksförbundet.

30-31 oktober deltog Förbundets ordförande i den internationella temakonferensen ”Landsmaninnor och kontinuitet mellan generationerna” i Moskva.

Styrelsen gjorde under oktober 4 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

 

November

1-4 november deltog en av Förbundets styrelsemedlemmar i Den ryska världens trettonde församling ”Den ryska världens rum för ära och minne”.

22 november hölls en föreläsningsserie om kvinnohälsa i Stockholm.

22 november: stöd till Centrum för forskning och skydd och dess rådgivningsverksamhet i samband med de ovannämnda föreläsningarna om kvinnohälsa.

24 november: deltagande i festivalen ”Världsfolkens kök och kultur”, arrangerad av SIOS kvinnokommitté.

25-27 november deltog en delegat från Sverige i den regionala konferensen för unga landsmän bosatta i Norra Europa och Östersjöländerna, på temat ”Ungdomsrörelsernas och ungdomsföreningarnas roll i diasporans konsolidering”.

Man har anmält tre unga män av syrisk härkomst för deltagande i programmet ”Ny generation” vid Rysslands vetenskaps- och kulturcentrum i Danmark, man har dock inte fått något svar, inte ens om att ansökan avslagits. Resan blev aldrig av-

Styrelsen gjorde under november 11 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

December

1 december: informationsstöd till det avgiftsfria juridiska rådgivningsseminariet som hölls på ryska via Skype.

20-21 december deltog Förbundets ordförande och webbredaktör via en zoomlänk i ett möte med Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare som ägde rum i Bryssel.

En ansökan har skickats till S.E. Cheremin (minister i Moskva stads regering och chef för Moskva stads utrikes- och utrikeshandelsdepartement) för att säkra deltagande av en sång- och dansgrupp från Moskva i firandet av Maslenitsa i Stockholm den 29 februari 2020.

Man har på Förbundets webbsida lagt upp annonser om fortbildningskursen för lärare i ryska som främmande språk som ska arrangeras i Sankt Petersburg i augusti 2020, samt om det internationella forumet för unga landsmän ”Diasporans ungdom: vi minns det förflutna, vi blickar mot framtiden” som äger rum i Berlin 13-14 mars 2020.

Man har till Rysslands vetenskaps- och kulturcentrum i Köpenhamn skickat ansökan till fortbildningskursen inom undervisning i ryska som främmande språk som ska hållas i augusti 2020 i Sankt Petersburg (1 person enligt kvoten och 5 personer utanför kvoten).

Förslag på samarbetsområden under 2020 har skickats till Altaj kraj.

Styrelsen gjorde under december 13 informationsutskick till medlemsorganisationerna.

Det blev 149 utskick på ett år.

 

Aktiviteter inom programmet ”Integration av rysktalande i Sverige”

 

Publikationer på webbplatsen rurik.se inom temat integration. Information om lediga jobb och aktiviteter som anordnas av olika aktörer i det civila samhället skickas ut till medlemsföreningarna via mejl, flygblad, affischer samt publikationer på webbplatsen rurik.se

Stöd och hjälp vid kontakter med svenska ideella föreningar genom deltagande i evenemang som arrangeras av SIOS.

Facebookgruppen ”Союз русских обществ в Швеции rurik.se” fortsätter att vara ett forum för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Information till ryskspråkiga i Sverige om de rättigheter och skyldigheter som följer av svensk rätt, tillsammans med RyssMedia och Centrum för forskning och skydd.

 

Aktiviteter inom programmet ”Ryssland – Sverige”

Informationsstöd till medlemsorganisationer som vill uppmärksamma historiska datum från den rysk-svenska historien. Informationsstöd till Sveriges rysklärare.

Informationsstöd till förbundets medlemsförening Skruv i syfte att popularisera kulturella evenemang arrangerade av svenska organisationer i olika städer i Ryssland.

Samarbete med massmedier och det civila samhällets aktörer i syfte att främja en objektiv bild av Ryssland utomlands (t.ex. genom publicering av artiklar i Södertäljeposten, 8 dagar, Nyheter idag).

 

Aktiviteter inom samarbetet med Rysslands regioner 

Deltagande i Sankt Petersburgs, Jamalo-Nentsiens och Altaj krajs program för ryska landsmän.

 

Aktiviteter inom programmet ”Främjande av rysk kultur”  

Stöd till Sveriges rysklärare (information om konferenser, hjälp med kontaktnätverk, hjälp med att skaffa böcker).

Med stöd från föreningen RyssMedia populariseras rysk kultur genom webbplatsen www.rurik.se.

Samarbete mellan RyssMedia och andra medlemsföreningar för att på internet och via andra tillgängliga medier visa aktuella filmer och bilder från evenemang med rysk anknytning som äger rum i olika städer i Sverige.

 

Arbete med ryska landsmän

Deltagande i Rysslands utrikesministeriums program till stöd för utlandsbosatta ryska landsmän.

Deltagande i S:t Petersburgs program till stöd för ryska landsmän.

Information till ryska landsmän om läger, konferenser, tävlingar och seminarier som hålls runt om i världen på ryska eller som handlar om rysk kultur.

Inbjudan till Ryska federationens ledare och övriga officiella representanter att delta i möten med Ryska riksförbundet i Sverige.

Samarbete med Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare, samt med webbtidningen Norrköping-ру och webbsidorna sputnik-norr.org, russians.se, sweden4rus.nu i syfte att förbättra interaktion och erfarenhetsutbyte mellan diasporala massmedier.

 

Aktiviteter mot främlingsfientlighet

Spridande av objektiv information om Ryssland och ryssar i Sverige och om deras deltagande i den svenska samhällsutvecklingen.

Samarbete med Svensk-ryska vänskapsföreningen.

Deltagande i programmet ”Ny generation”.

Komplettering av materialet om Andra världskrigets veteraner på webbsidan rurik.se i samarbete med teaterstudion ABYRVALG.

Information till medlemsorganisationerna med länkar till Det ryska segermuseets utställningar ”Barn och krig” och ”Krigsaffischer” inför firandet av 75-årsdagen av segern i Det stora fosterländska kriget.

Hjälp till Svensk-ryska vänskapsföreningen med att distribuera Sovinformbyråns broschyr ”Historieförfalskarna” från 1948 som översatts till svenska.

 

Ungdomsaktiviteter

Ungdomars deltagande i den svenska rikskonferensen för ryska landsmän i Stockholm.

Information till ungdomar om utbildningsmöjligheter i Ryssland via Riksförbundets webbplats, nyhetsbrev och Facebookgrupp.

Information på Riksförbundets webbsida om hur man skulle gå tillväga för att få resa till semesterlägret Artek.

Information till ungdomar på Förbundets webbsida om självregistrering i informationssystemet i syfte att få delta i urvalsförfarandet för att eventuellt bli antagen till studier i Ryssland under 2020/2021 inom Ryska regeringens kvotram.

 

Aktiviteter för att stärka Förbundet som organisation

Förbundet har gett ekonomiskt stöd till de medlemsföreningar som varit delaktiga i ansökan om bidrag till Förbundets verksamhet hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och som under året firat sina jubileer.

Arbete med att skapa ett gemensamt informationsutrymme för rysktalande: en webbplats och en Facebookgrupp är igång.

Ryska riksförbundet i Sverige ger ständigt råd om grundläggande finansiering och bidrar till ekonomisk hållbarhet hos de ideella föreningar som är medlemmar i Förbundet.

Ansökan till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om bidrag till organisationens verksamhet för 2020.

Stöd till amatörensemblen ”Med en sång genom livet” från Stockholm. Stöd till att organisera studiecirklar på ABF. Under 2019 gav kören några konserter i Stockholm, varje gång mestadels med äldre publik.

Med stöd av Centrum för forskning och skydd har man erbjudit juridisk rådgivning hos Förbundets medlemsorganisationer i olika delar av Sverige.

Under året har vi regelbundet gjort informationsutskick till våra medlemsföreningar för att öka intresset för och deltagandet i kulturella evenemang, seminarier och konferenser som stärker vänskapsbanden bland de ryska landsmännen. Totalt gjordes 149 utskick under 2019.

Förbundets tidning har publicerats i pappersversion.

 

Styrelseledamöter

Vladislav Averkiev

Dmitrij Pronchev

Lioudmila Siegel

Stella Soe Pliatska

Ekaterina Tikhonova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: rurik