Verksamhetsberättelse år 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Ryska riksförbundet i Sverige (nedan kallat Förbundet)

Ideell förening med organisationsnummer 802415-9488,

medlem i Internationella pedagogiska föreningen under Moskvas regering,

medlem i SIOS/ Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige,

medlem i SIOS kvinnokommitté,

medlem i Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare (МАRC).

Den ideella föreningen Ryska riksförbundet i Sverige grundades den 18 oktober 2003.

Förbundets syfte är att popularisera rysk kultur i Sverige, bidra till tätare kontakter mellan Sverige och Ryssland, stödja förbundsmedlemmarnas verksamhet och samarbete, samt verka för ökad integration av ryssar bosatta i Sverige.

Ryska riksförbundet arbetar med att bekämpa främlingsfientlighet och främja kontakter mellan ryska landsmän i utlandet. Syftet med Förbundets arbete är också att främja samarbeten med Rysslands alla regioner, bland annat Moskva och Sankt Petersburg.

Förbundets stadgar antogs vid det konstituerande mötet och ändrades på de extra föreningsstämmorna 24 februari 2005, 13 maj 2006, 28 mars 2009, 21 april 2012, 5 april 2014, 17 april 2016, 6 april 2019 och 14 mars 2020.

Ryska riksförbundet i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

I Förbundet ingår 29 ideella organisationer från 11 län i Sverige. Förbundet har 1463 fysiska personer bland sina medlemmar.

Lista över ideella medlemsföreningar med uppgift om län där de är verksamma, samt antal medlemmar som är äldre än 7 år och som betalar medlemsavgift:

1. Abai, förening, 802462-1560, län Stockholm, 90 medlemmar, 55 kvinnor, 35 män

2. ABVGDejka – lördagsskola, 802494-7338, län Stockholm, 19 personer, 14 kvinnor och 5 män

3. Alviks sportklubb, 802465-3894, län Stockholm, 57 medlemmar, 47 kvinnor, 10 män

4. Sankt Georgsbandet, förening, 802491-6754, län Stockholm, 14 personer, 10 kvinnor och 4 män

5. Druzhba Småland, förening, 802472-6740, län Jönköping, 39 medlemmar, 30 kvinnor och 9 män

6. Kvinnor i tiden, 802528-3071, län Stockholm, 5 personer, 5 kvinnor

7. Föräldraförening Kunskapens kraft – en bra start i livet, 802463-3524, län Västra-Götaland, 214 medlemmar, 100 kvinnor och 114 män

8. Föräldraföreningen för internat nr 4 vid Moskva, Offentlig föräldraorganisation på internatskola nr 4 i Moskva, 802430-2484, län Stockholm

9. Karusell, förening, 802433-4826, län Skåne, 61 medlemmar, inklusive 28 kvinnor och 33 män

10. Rysk-svenska kultur-och miljöföreningen Ladja, 802411-9631, län Stockholm, 58 personer, 47 kvinnor och 11 män

11. Vi pratar ryska, förening, 802433-5187, län Vermland, 16 personer, 15 kvinnor och 1 man

12. Natalis dans & gymnastikstudio, 802419-3230, län Stockholm, 87 medlemmar, 66 kvinnor och 21 män

13. Vår kultur, 802446-1546, förening, län Dalarna, 31 personer, 20 kvinnor och 11 män

14. Neva, rysk-svenska kulturföreningen, 802443-8643, län Stockholm, 43 medlemmar, 23 kvinnor och 20 män

15. Ny horisont, rysk-svenska organisationen, 802417-1590, län Stockholm

16. Föreningen för volchovregionensbarn, 889202-8849, län Västernorrland

17. Vackra rosen, balettskola, 802408-7119, län Stockholm, 58 personer, 56 kvinnor och 2 män

18. Privet, ryska föreningen i Norrköping, 802441-0014, län Österegötland, 28 medlemmar, 20 kvinnor och 8 män

19. Rodnik, rysk-svenska föreningen, 802493-0029, län Västra-Götaland, 18 medlemmar, 11 kvinnor och 7 män

20. RyssMedia, förening, 802437-7361, län Stockholm, 7 medlemmar, 3 kvinnor och 4 män

21. Rysskij dom, förening, 802457-7911, län Västerbotten, 37 medlemmar, 28 kvinnor och 9 män (över 18 år gammal)

22. Föreningen Russkij klubb, samhälle, 802464-6575, län Stockholm, 22 personer, 14 kvinnor och 8 män

23. Skruv, Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland, 848001-2403, län Skåne, 106 medlemmar, inklusive 79 kvinnor, 27 män

24. Sputnik, rysk-svenska föreningen, 802417-5534, län Norrbotten, 212 medlemmar, 132 kvinnor och 80 män

25. Rysk-svenska föreningen i Sundsvall, 802445-3444, län Västernorrland, 56 medlemmar, 36 kvinnor och 20 män

26. Center juridiskt bistånd, förening, 802508-4784, län Stockholm, 7 medlemmar, 5 kvinnor och 2 män

27. Föreningen X-CONS Värmdö, 802460-5597, län Stockholm, 23 personer, 6 kvinnor och 17 män

28. Kultur pedagogisk center Estety, 802492-6068, län Stockholm, 150 medlemmar, 80 kvinnor och 70 män

29. Juridisk hjälp, 802502-9466, län Stockholm, 5 personer, 3 kvinnor och 2 män

Portal

Våra i Sverige

Svenska Palmen

Firmor

Människans Resurser AB

Advokatfirman Axelsson & Karlsson AB

Lundin Mäkleri-Fastigheter i Roslagen AB

Kajerman redovisning AB

HLS Delisweets AB

Styrelsens sammansättning, 2020

Vladislav Averkiev

Niklas Bönnemark

Ulmas imam – suppleant

Svetlana Karlsson – suppleant

Vera Kulakova-Brännerud – suppleant

Lioudmila Siegel – ordförande

Stella Soe Pliatska

Ekaterina Tikhonova

Inna Shestopalova – suppleant

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Januari

11 januari: Förbundets styrelsemöte Nr 1-2020, Skype.

En ansökan har skickats till MDS för utförandet av ensemblen från Moskva på Maslenitsa i Stockholm.

Webbplatsen har publicerat meddelanden om kurser Ryska som andra språk i augusti i S:t Petersburg, om det internationella ungdomsforumet för landsmän Ungdom i diasporan: kom ihåg det förflutna, titta på framtiden.

Styrelsen gjorde 12 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i januari.

Februari

1 februari: deltagande av Förbundets ordförande i SIOS-styrelsemöte.

9 februari: styrelsemöte Nr 2-2020.

Utställningen Bedårande Altai 22 februari – 24 mars i Fisksätra tillsammans med medlemsföreningen Ryska klubben och på stadsbiblioteket i Göteborg 17-18 februari tillsammans med Rysslands Generalkonsulatet.

Vi annonserar programmet Ny Generation på webbplatsen och i det sociala nätverket Facebook, annonserar den internationella klubben Yunost för att rekrytera deltagare i skift av Artek, annonserar marschen av Det odödliga regementet i ryska Facebook-grupper.

Den 29 februari hölls Maslenitsa-festivalen i Stockholm.

Styrelsen gjorde 20 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i februari.

Mars

1 mars: styrelsemöte Nr 3-2020.

14 mars: årsmöte i Förbundet, Skype.

Styrelsen gjorde 10 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i mars.

April

Den 5 april: Förbundets styrelsemöte Nr 4-2020, Skype.

Till 75-årsdagen av Segern:

Facebook-sidorna Det Odödliga regementet/ Sverige och Det Odödliga regementet Falun – Dalarna skapades (den andra av dessa sidor skapas av organisationen Vår kultur;

på Förbundes webbplats rurik.se rubriken Annonser innehåller all information från nyhetsbrev och nätverk om de internationella tävlingarna i År av minne och ära;

en grupp samordnare för Det odödliga regementet i Sverige har bildats;

information om interaktionen med Det odödliga regementets rörelsen och möjligheterna att lagra familjehistorier på webbplatsen postades och skickades ut;

medlemsorganisationerna i Förbundet Privet och Vår kultur deltog i projektet av Franska koordinationsråd för ryska landsmän Videohälsningen för veteraner Minnesmeridianer;

på Förbundets hemsida publicerades videor av arkivprogram i föreningen RyssMedia med register över veteraner från det Stora patriotiska kriget som bodde i Sverige;

Förbundet, tillsammans med föreningen Privet, publicerade nättidningen Norrköping-РУ, redigerad av Anna Timofeeva-Hjälm. Den innehåller en serie artiklar om våra landsmäns släktingar och vänner från Privet. Samtidigt publiceras bilderna på rurik.se och online;

kopior av Tamaras Pupko brev från blockerad Leningrad hittades och publicerades på webbplatsen;

två filmer med bilder och berättelser om våra släktingar skapades, nämligen Vår seger är min historia. 1941-1945 av Ludmila Zueva, och Sjuttiofem av Anna Timofeeva-Hjälm;

video av Vera Kulakova-Brännerud, Historien om veteraner makarna Haya och Miroslav Flis publiceras på Förbundets hemsida;

Förbundet har samlat texter av sovjetiska krigstidslåtar, översatt till svenska;

Ryska och engelska versioner av specialutgåvan av tidskriften Russian Mind. Victory Day publicerades på webbplatsen och på webben och skickades ut på papper på två språk för 75-årsdagen av Segern;

Förbundet skickade grattis till veteranerna i Altai-territoriet, med vilka vi har långsiktigt samarbete;

Förbundets organisationer deltog aktivt i den internationella tävlingen Det odödliga regementet – utan gränser!

Styrelsen gjorde 23 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i april.

Maj

Den 3 och 8 maj deltog de odödliga Regementamordnarna från olika städer i Sverige i Regementets internationella konferenser.

Den 9 maj var Förbundet värd för det internationella Skype-mötet Sjung Segersånger med oss!

Förbundet synkront med Moskva gick med i åtgärden som meddelades av Rysslands Odödliga regemente: en tyst minut med ett porträtt av en soldat på balkongen eller vid fönstret och låten Segerdagen.

17 maj: möte i styrelsen för Förbundet Nr 5-2020, Skype.

Förbundet har lagt till porträtt och berättelser från Luleå, Göteborg, Norrköping, Stockholm och Skellefteå i avsnittet Veteraner på sin webbplats i samarbete med det Ryska Generalkonsulatet i Sverige.

Distribution till medlemsorganisationer i handlingsplanen för genomförandet av delprogrammet Stöd och utveckling av relationer med landsmän utomlands av det statliga programmet för utveckling av kultur av Altai-territoriet för 2020.

Styrelsen gjorde 18 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i maj.

Juni

I enlighet med begäran från det Världsomfattande samordningsrådet för ryska landsmän/ VKSRS gjordes förberedelser till omröstningen om ändringar av Rysslands konstitution.

13 juni: webinar för Samordningsråd av organisationer av ryska landsmän / KSORS i norra Europa Stöd av Moskvas regering av projekt av ryska landsmän utomlands. Arrangörer: Ryska riksförbundet i Sverige och Moskvahuset för landsmän/MDS, moderator Vera Kulakova-Brännerud. Som ett resultat skickades en presentation till medlemsorganisationerna med grundläggande instruktioner om hur man förbereder ansökningar om bidrag.

14 juni: styrelsemöte Nr 6-2020, Skype.

18 juni: ZOOM-konferens Civilsamhällesdialogen, organiserad av MUCF / Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Som ett resultat skickades metodologiska riktlinjer om arbetsreglerna för svenska civila samhällsorganisationer ut.

Från Sverige skickades två videor på temat Världen räddades av en sovjetisk soldat till presssekreteraren för Immortal Regiment of Russia för att skapa en världsvideo (Inna Shestopalova och Lioudmila Siegel), en barnteckning för en internationell online-utställning (Inna Shestopalova).

Som ett resultat av att informera ordförandena för medlemsorganisationerna via telefon föreningen Vår kultur deltog i den internationella Flashmob med överföringen av Rysslands flagga, organiserad på initiativ av ledaren för rörelsen Det odödliga regementet i USA Igor Kochan.

På initiativ av Förbundet deltog Privet i den europeiska Flashmob för Rysslands dag, initierad av det regionala Samordningsrådet för ryska landsmän i Europeiska länder.

Agitation av ryska medborgare för att rösta om ändringar i konstitutionen, utskick. Meddelanden om omröstning om ändringar av den ryska konstitutionen har publicerats. En broschyr om Förbudet skapades, trycktes och distribuerades.

En grupp volontärer har bildats för att hjälpa till att ordna boende för landsmän som “fastnar” på grund av pandemin i Sverige.

Beloppet 2 077 kronor betalades till 21 organisationer som deltog i bidragsansökan 2019.

Svar på frågeformuläret om studien av pandemins inverkan på verksamheten hos ideella organisationer bildades och skickades till MUCF.

Styrelsen gjorde 10 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i juni.

Juli

15 juli: Den stora Segern i det föränderligt tidevarv, internationell Zoom-konferens till minne av Arkady Beinenson på ryska och svenska med samtidig översättning.

30 juli: deltagande i konferensen till minne av Arkady Beinenson, organiserad av klubben Moskva och landsmän.

Styrelsen gjorde 10 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i juli.

Augusti

Ordföranden, kassören och sekreteraren höll ett arbetsmöte den 7 augusti för att förbereda dokumenten för MUCF-bidraget.

30 augusti: möte i styrelsen för Förbundet Nr 8-2020, Zoom.

Publiceras på papper och skickas ut Förbundets tidskrift i 100 exemplar, utövaren är en medlemsorganisation Juridisk hjälp.

Deltagande av en lärare i det professionella utvecklingsprogrammet inom undervisning i ryska som främmande språk i augusti 2020 i S:t Petersburg.

Ansökningar om bidrag från MUCF för 2021 har lämnats in.

Interaktion med Världens samordnande råd för organisationer av ryska landsmän / VKS. Tillhandahöll information om föreningen för VKS webbplats och en lista över svenska nationella medier. Lioudmila Siegel har föreslagits som kandidat till Expertrådet i VKS-arbetsgruppen Skydd av rättigheter. Ett förslag läggs fram för att informera våra landsmän om Sveriges lagar genom att distribuera en broschyr på ryska som utarbetats av svenska advokater.

Styrelsen gjorde 11 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i augusti.

September

5 september: deltagande i online-klubben Moskva och landsmän.

11 september: deltagande i ZOOM-konferensen Informationspolicy och dess omvandling i samband med digitalisering och pandemin, organiserad av MDS.

19 september markerar Byringedagen.

21 september: internationella åtgärder Fredsduva och Fredsvecka i Sverige 16 organisationer i Förbundet deltog i åtgärden Fredsvecka.

26 september: XIII svenska rikskonferensen för ryska landsmän 75 år av fred. Minne och dialog, i ZOOM – format med sessionsrum. Som ett resultat antogs och offentliggjordes ett Memorandum.

30 september: deltagande i online-konferensen Psykologiska problem i samband med covid-19-pandemin: sätt att övervinna, organiserad av Moskvahuset för landsmän/MDS.

Materialet i online-konferensen Den stora Segern i det föränderligt tidevarv skickades ut på papper på två språk.

Styrelsen gjorde 16 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i september.

Oktober

4 oktober: Förbundets styrelsemöte Nr 9-2020, ZOOM.

21 oktober: MUCF online konferens Samhälle i kristider / Kunskapskonferensen 2020 om det civila samhället. Årets tema var stället under kris. Materialet skickades till Förbundetss medlemmar.

Översättning till svenska av texter för filmen Hjältar av den fruktansvärda tiden för projektet Minnesröst.

Översatt till svenska och publiceras på vår hemsida och i de nätverk av artiklar om veteraner som levt i Sverige: Vladimir Avtonomov, Marija Avtonomova, Sofia Zaborovskaja, Sara Fisjerman, Iosif Feldman, Lazar Ruchamin, Osser Portnoj, Genrieta Pokrovskaja, Solomon Kazimirovskij, Isaak Tsimmerman.

Styrelsen gjorde 9 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i oktober.

November

3 november: deltagande i Zoom-konferensen Moskva i bildkonst. Arrangörer: Förbundet och MDS.

7 november: deltagande i Zoom-konferensen, klubben Moskva och landsmän.

12 november: deltagande i online-diskussionen Aktuella frågor och framtidsutsikter för utbildning, MDS.

13 november: hjälp med att organisera ett online-affärsuppdrag i Bryansk regionen: inbjudan av deltagare från Sverige (affärsmän och ordförande för den Svensk-ryska Handelskammaren).

21 november: online-konferens Den andra vågen av COVID-19: lektioner och nya utmaningar, som anordnas av ungdomsklubben av landsmän, Ungdomssamordningsrådet i Storbritannien och Nordirland och Kalinka.

Utskick av brevet från Ryska federationens offentliga kammare om den andra internationella kongressen för volontärer för pedagogisk turism, kultur och media Living Heritage Of The Small Motherland och den litterära festivalen Learn Russia. Don ord.

En ansökan om prenumerationspublikationer i Ryssland har bildats.

Översatt och publicerat på webbplatsen i svenska artiklar om veteraner Vladimir Avtonomov, Marija Avtonomova, Sofia Zaborovskaja, Sara Fisjerman, Iosif Feldman, Lazar Ruchamin, Osser Portnoj, Genrieta Pokrovskaja, Solomon Kazimirovskij, Isaak Tsimmerman.

Förbundets Facebook-sida har skapats, och arbete pågår för att främja Förbundet i sociala nätverk.

En mekanism för att prenumerera på Nyheter på vår hemsida har skapats.

Styrelsen gjorde 15 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i november.

December

International festival Harmony, 30 deltagare, den sista videon placerades i nätverket.

3 december: deltagande av ordföranden med en rapport i online-konferensen för Stiftelsen för skydd av rättigheter och stöd för landsmän som bor utomlands.

3 december: deltagande av ordföranden i online-konferensen Utbildning i företagsteknik för etniska och HBTQ organisatörer och publicering av material i fackliga gruppen på FB.

Den 10 december, ett rundabordssamtal på ZOOM på aktuella frågor om genomförandet av Ryska federationens statspolitik i förhållande till landsmän utomlands på nivån för Federationens ämnen, organiserad av Kommittén för yttre förbindelser i S:t Petersburg, avdelningen för utländska ekonomiska och internationella relationer i Moskva.

Den 11 december var Presidentbiblioteket i S:t Petersburg värd för en online-läsning av Poesiklubben på ZOOM om ämnet: Ryska poeter-nobelpristagare. Ivan Bunin. Boris Pasternak. Joseph Brodsky med deltagande av Förbundet.

23 december: den VII internationella konferensen om ZOOMPLATTFORMEN för samordnarna av rörelsen Det odödliga regementet tillägnad resultaten av årets minne och ära.

Den 26 december: klubben Moskva och landsmän på ZOOMPLATTFORMEN.

Samlingen av rapporter från medlemsorganisationer om antalet deltagare i händelserna 2020 offline och online utfördes.

Styrelsen gjorde 6 nyhetsbrev till medlemsorganisationer i december.

För året, 160 utskick.

Händelser under programmet Integration av rysktalande i Sverige

Publikationer på rurik.se på temat integration. Information om lediga platser, evenemang av olika institutioner i det civila samhället – till medlemsorganisationer genom utskick, broschyrer, affischer.

Stöd till kontakter med svenska ideella organisationer genom att delta i evenemang som anordnas av SIOS.

Facebook Förbundets-gruppen Ryska riksförbundet i Sverige fortsätter att vara ett forum för diskussion och utbyte av erfarenheter.

Informera rysktalande i Sverige om de rättigheter och skyldigheter som följer av svensk lagstiftning, tillsammans med RyssMedia och inom ramen för projektet Skydd av de grundläggande rättigheterna för ryska landsmän i Sverige i föreningen Center juridiskt bistånd.

Evenemang under programmet Ryssland-Sverige

Informationsstöd till medlemsorganisationer som vill uppmärksamma historiska datum från den rysk-svenska historien.

Stöd till Ryska språklärare i Sverige (information om konferenser, hjälp med kontaktnätverk, hjälp med att få böcker).

Informationsstöd för SKRUV – för att främja kulturella evenemang för svenska organisationer i olika städer i Ryssland.

Interaktion med företrädare för media och det civila samhället för att främja en objektiv bild av Ryssland utomlands.

Aktiviteter för interaktion med Rysslands regioner

Deltagande i programmen för MDS, S:t Petersburg, Leningrad-regionen, Yamalo-Nenets nationella distrikt och Altai-territoriet för ryska landsmän.

Händelser under programmet Främjande av rysk kultur

Tillsammans med RyssMedia utförs främjandet av rysk kultur via webbplatsen www.rurik.se.

Samarbete mellan RyssMedia och andra medlemsorganisationer för att visa på Internet och andra tillgängliga media relevanta filmer och bilder från evenemang om ryska ämnen, ges i olika städer i Sverige.

Arbete med landsmän

Deltagande i Rysslands utrikesministeriums program till stöd för utlandsbosatta ryska landsmän.

Deltagande i S:t Petersburgs program till stöd för ryska landsmän.

Informationsstöd till projektet Skydd av de grundläggande rättigheterna för ryska landsmän i Sverige i föreningen Center juridiskt bistånd.

Information till ryska landsmän om läger, konferenser, tävlingar och seminarier som hålls runt om i världen på ryska eller som handlar om rysk kultur.

Inbjudan till Ryska federationens ledare och övriga officiella representanter att delta i möten med Koordinations rådet för organisationer för ryska landsmän i Sverige/KSORS. 

Samarbete med Det internationella förbundet för oberoende webbjournalister och bloggare/MARC, samt med webbtidningen Norrköping-РУ och webbsidorna sputnik-norr.org, russians.se, sweden4rus.nu i syfte att förbättra interaktion och erfarenhetsutbyte mellan diasporala massmedier.

Skapa en post på unionens hemsida med en lista över webbplatser, sidor och grupper samt bloggar för rysktalande i Sverige.

Åtgärder för att bekämpa chauvinistiska tendenser och nazism

En broschyr med materialet från konferensen Den stora Segern i det föränderligt tidevarv publicerades på två språk och skickades ut på papper.

Översatt till svenska och publiceras på webbplatsen för Förbundet av 10 berättelser om veteraner från Det stora patriotiska kriget som bodde i Sverige.

Spridning av objektiv information om Ryssland och ryssarna i Sverige och deras deltagande i utvecklingen av det svenska samhället.

Samarbete med Svensk-ryska vänskapsföreningen.

Fördelning av länkar mellan medlemsorganisationer till utställningar av den ryska Segermuseet Barn och krig och Militär affisch för att förbereda sig för firandet av 75-årsdagen av Segern i Det stora fosterländska kriget.

Stöd till Svensk-ryska vänskapsföreningen i distributionen av Sovinformburo-broschyren från 1948 Historieförfalskare på svenska.

Ungdomsverksamhet

Ungdoms deltagande i den allsvenska konferensen för ryska landsmän.

Information genom publikationer på Förbundets webbplats om förfarandet för att erhålla tillstånd till Artek.

Information till ungdomar via Förbundets webbplats, nyhetsbrev och Facebook-grupp om utbildningsmöjligheter i Ryssland.

Informera ungdomar om registrering i informationssystemet för deltagande i valet av utbildning i Ryssland för 2021/22-läsåret inom Ryska federationens regeringskvot.

Åtgärder för att stärka unionen som organisation

Förbundet stödde ekonomiskt de medlemsorganisationer som deltog i tävlingen om bidrag till Förbundets verksamhet i MUCF och firade årsdagarna för sin verksamhet.

Arbeta med att skapa ett gemensamt informationsutrymme för rysktalande: en webbplats, en sida och en grupp i det sociala nätverket Facebook.

Förbundet råder ständigt på grunderna för insamling och bidrar till den finansiella stabiliteten hos offentliga organisationer som är medlemmar i Förbundet.

Ansökan till MUCF för bidrag till organisationens verksamhet för 2021.

Assistans till Stockholm amateur ensemble Med säng genom livet. Stöd för att organisera cirklar i ABF. Kören uppträdde 2020 med konserter i Stockholm, var och en deltog mestadels äldre människor.

Under året skickade vi regelbundet nyhetsbrev till våra medlemsorganisationer för att locka intresse och delta i kulturella evenemang, seminarier och konferenser som främjar förstärkning av vänliga band bland våra landsmän.

Förbundets tidskrift har offentliggjorts på papper.

Totalt 160 utskick gjordes 2020.

Styrelseledamöter

Vladislav Averkiev

Niklas Bönnemark

Lioudmila Siegel

Stella Soe Pliatska

Ekaterina Tikhonova

10 januari 2021

Post Author: rurik