Verksamhetsberättelse år 2021

Verksamhetsberättelse

Ryska riksförbundet i Sverige

2021

Ryska riksförbundet i Sverige (vidare förbundet).

Ideel förening, org nr 802415‐9488, medlem av Internationella pedagogiska föreningen via Moskvas regering, medlem i SIOS, medlem av SIOSs kvinnokommitté, medlem i MAPC (Mediaallians av ryska föreningar).

Ideella föreningen Ryska riksförbundet i Sverige grundades den 10 oktober 2003.

Organisationens mål – att popularisera rysk kultur i Sverige, att främja tätare kontakter mellan Sverige och Ryssland, att verka för integrering av boende ryssar i det svenska samhället och att främja enandet av ryska landsmän i utlandet. Förbundet vill verka för att kämpa mot främlingsfientlighet och att främja enandet av ryska landsmän i utlandet. Förbundet verkar för att främja samarbete med alla Rysslands regioner, bl.a. Moskva, S:t Petersburg m.m.

Förbundets stadgar antogs vid det konstituerande mötet och ändrades på de extra föreningsstämmorna 24 februari 2005, 13 maj 2006, 28 mars 2009, 21 april 2012, 5 april 2014, 17 april 2016, 6 april 2019, 14 mars 2020 och 15 juni 2021.

Ryska riksförbundet i Sverige är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening.

I Förbundet ingår 30 ideella organisationer från 10 län i Sverige.

Klubbar.

Fom 2020 förenas kvinnliga över 15 år gamla medlemmar i Förbundets organisationer under Kvinnoklubben, ungdomar är i Ungdomsklubben. Klubbar är icke juridiska personer och agerar efter Reglementet enligt Förbundets Stadgar.  

Styrelsens sammansättning, 2020

Vladislav Averkiev

Niklas Bönnemark

Svetlana Karlsson – sekreterare

Lioudmila Siegel – ordförande

Inna Shestopalova

Ekaterina Tikhonova

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Administrativ och informativ verksamhet.

Årsmöte 18 april och extra årsmöte 15 juni för stadgarsändringar. XIV ryska landsmäns i Sverige årskonferens.

9 styrelsemöten.

4 öppna möten av Koordinationsråd av ryska lansmän i Sverige.

110 utskick med medlemsbrev.

Sajten rurik.se på ryska samt på svenska.

Sajten pravfond.se på ryska.

Arbete med sociala medier.

Anmälan till Centrum för rysk vetenskap och kultur för 2022 skickades in.

Av föreningen RusMedia producerade TV-program som visades vid Öppna Kanalen på Stockholms kabel-TV laddades om från CD till externt minne.

Festival ”Sjunger på modersmål” för den Nationella enighetsdagen.

Ny technologi för online-möten.

Utveckling av Förbundets medlemmars arbete och samarbete

SIOS sekreterarens seminarium om demokrati och fundraising för ideella föreningar.

Webbinarium om löneberäckningar inom ideella föreningar i Sverige.

Allsvensk flashmobb för Segerdagen.

Aktioner inom det Odödliga Regementet: ramar till krigsveteranernas foton och porträtt inom FaceBook.

Festivalen  ”Sjunger på modersmål” som film med 11 videoklipp.

Förbundets tidning trycktes på papper och skickades till medlemsorganisationer.

Ungdomsverksamhet

Presentation av Sverige på en internationell etnofestival i Altaj region.

En ungdomsrepresentant deltog i en konferens var: i Kiten (Bulgarien) ”Skola för unga landsmän”; i regionala ungdomskonferensen för ryska landsmän i Europa (Portugal, Lissabon); i Väldsforum för unga ryska landsmän ”Ungdomen skapar framtid” i Sofia, Bulgarien.

Ungdomar från sex svenska städer träffades för ett planeringsmöte.

Informationshäftet Barnsrättighetsskydd i Sverige publicerad på Förbundets hemsida.

Information om portalen ”Unga landsmän”.

Kvinnoverksamhet

Online-klubben ”På gott humör».

Deltagande i SIOS Kvinnokommittén.

Informationshäftet Barnsrättighetsskydd i Sverige publicerad på Förbundets hemsida.

Två medlemmar deltar i Eurasiens tredje kvinnoforum i Sankt-Petersburg.

Kvinnoklubben inom Förbundet skapades.

Integrering i det svenska civilsamhället

Deltagande i årsmöten för SIOS samt Kvinnokommittén.

Deltagande i SIOS KK aktion ”Kvinnan som kulturbärare”.

Förbundets medlemsorganisationer deltog i Ideella kulturalliansens satsning “Kulturens kapillärer” samt i projektet “SIOS – Tillsammans mot pandemin”.

Spridning av föredrag från ABFs seminarium om fundraising.

Samarbete med Svensk-ryska handelskammaren.

Stöd till manifestation ordnad av Svensk-ryska vänskapsföreningen på Mynttorget i Stockholm vid minnesdag för Det stora fosterländska kriget den 22 juni 1941. Framträdande av en person som överlevde Leningrads belägring. Publicering av en tvåspråkig antologi Den stora Segern i det föränderliga tidevarvet.

Enligt Svensk-ryska vänskapsföreningens begäran ordnades kontakt mellan Sveriges fredskommitté och The St. Petersburg Association for International Cooperation.

Ordförandens deltagande i Hack för Norden, Föreningen Nordens digitala utvecklingsvecka.

Online-möten med föreningen Norden och utveckling av Den nordiska vänortsidén.

Ordförandens deltagande i Baltic Sea NGO Networks möten.

Händelser under programmet Främjande av rysk kultur

Maslenitsa – ett internationellt online-program.

Tatjana Iljina (Tretjakovgalleriet, Moskva) tvåspråkiga webbinarium: ”Ryska museet, Sankt Petersburg. Hur det skapades”, ” Tretjakovgalleriet: historia och samlingar”, ”Avantgardekonst: from kubism till abstrakt konst”. Text med illustrationer publiceras på rurik.se (ryska). Stöd från Svensk-ryska vänskapsföreningen samt från Landsmänscentrum i Moskva.

Möte på Interlink för att förbereda ”Azbuka”, Centrum för rysk kultur och språk.

Nationella enighetsdagens firande i Falun och Skellefteå.

Geografiska diktamen.

Deltagande i ett seminarium för spridning av Rysslands utbildning, kultur och språk.

Händelser under programmet Integration av rysktalande i Sverige

Online-klubb ”Hitta din väg”.

Deltagande i en diskussion om professionalism i arbete med information hos landsmänsorganisationer.

Deltagande i online-konferensen ”Moskva och landskvinnor” om kvinnor i näringslivet utomlands (Landsmänscentrum i Moskva).

Startmöte i Swedish‐Russian Business Club (ordförande och affärsmän).

Åtgärder för att bekämpa chauvinistiska tendenser och nazism

Deltagande i DELMIs seminarium ”Hur uppstår och sprids främlingsfientlighet?” (ordförande).

Deltagande i SIOS.

Stöd till SIOS Antidiskriminationsbyrån.

Händelser under programmet Stöd till landsmäns rättigheter och mot historieförfalskning.

Stöd till förtidsröstande till Duma på plats.

Deltagande i online-konferensen för Internationella Odödliga regementet vid 80-e årsdag av Tysklands anfall mot Sovjet (Det Odödliga regementets koordinator i Sverige).

Deltagande i online-konferensen för 10-årsjubileum av Fonden ”Skydd av de grundläggande rättigheterna för ryska landsmän i Sverige”.

Deltagande i konferensen ”Segrarnas minnen” i Belgrad (Det Odödliga regementets representant från Göteborg).

Deltagande i Internationella online-forum ”Generationernas fredsskapande i Rysslands historiska minnen” dedicerat till 80-de minnesdag för Det stora fosterländska krigets utbrott samt Leningrads belägring.

Publicering av informationshäftet Barnsrättighetsskydd i Sverige.

Den okände soldatens dag den 3 december, pin på Förbundets hemsidor.

Varannan dag uppdateras historisk information på Förbundets och Det odödliga regementets sociala medier.

Interaktion med Rysslands regioner

Deltagande i online-möten ”Moskva och landsmän” (Centrum för landsmän, Moskva).

Ungdomar presenterar Sverige på en Internationell etnofestival i Altajregionen (Ryssland).

En Leningradsbelägringsöverlevande från Södertälje deltagande i II Internationella online-konferensen ”Minnen som bevarar freden” (Militärhistoriskt museum i Leningrads region).

Deltagande i konferensen för samarbete mellan landsmän utomlands och Rysslands regioner.

Evenemang under programmet Ryssland-Sverige

Ungdomar presenterar Sverige på en Internationell etnofestival i Altajregionen (Ryssland).

Online-möten med Rysslands generalkonsul .

Online-föreläsningar ”Bokberättelser: svenska och ryssar, ryssar och svenskar”.

Träff i Stockholm och i Malmö med besättningen av trimaranen Russian Ocean Way som seglade jorden runt inom projektet av Tomsk Regional Branch of the Russian Geographical Society.

Startmöte i Swedish‐Russian Business Club (ordförande och affärsmän).

Förbundet inom systemet av Koordinationsråd för landsmäns organisationer i Europa

Deltagande i Koordinationsråd diskussion ”Internationelt samarbete av landsmänsorganisationer utomlands” (Tjeckien).

Internationella online-konferens ”Vägen till rymden” dedicerad till Jurij Gagarins flyg.

Internationella online-klubb ”På gott humör”.

Europeiska Koordinationsråd deltar i Förbundets XIV årskonferens som moderater.

Koordinationsråd i Sverige deltar i VII Internationella landsmänskongressen ”Ryssland och landsmän i en föränderlig värld”.

Deltagande i en konferens om ryska språket i Berlin.

Deltagande i XIV regionalkonferensen för landsmänsorganisationer.

Informationsstöd för grupper i WhatsUpp och Telegram.

Spridning av ”Siffrans timme”. Rysslands utbildningsprojekt inom digital ekonomi.

Post Author: rurik