För 80 år började Andra världskriget. Film Jag stannar tiden visades i Stockholm.

Vladislav Mikosha ville gå till sjöss för att få se världen, men en bronkit satte stopp för de planerna. I stället blev han fotograf och som sådan kom han att dokumentera andra världskriget både på hemmaplan och utomlands. Gunilla Bresky har ägnat sex år att sammanställa hans dagboksanteckningar och fotografier i filmen ”Jag stannar tiden”. […]