Arktis Ocean of opportunity.

Det femte internationella arktiska forumet har avslutat sitt arbete i S:t Petersburg. Forumet, som anses vara en av de viktigaste plattformarna för att diskutera problemen och utsikterna för den arktiska regionen på global nivå, deltog av företrädare för 12 länder. Forumets huvudsakliga händelse var plenarsessionen “Arktis. Ocean of Opportunities”, där Vladimir Putin deltog, Norges premiärminister […]