50 fakta om Ryssland som du behöver veta.

1. Ryssland är det största landet i världen, med ett område på 17,075 400 kvadratkilometer. Det är 1,8 gånger större än USA. Rysslands område är ungefär lika med planetens yta Pluto. 2. Ryssland har världens största aktiva vulkan – Klyuchevskaya Sopka. Dess höjd är 4 kilometer 850 meter. Den kastar askkolumner åtta kilometer upp. Med […]