Den 38:e Göteborgs bokmässan besöktes av SIOS kvinnokommitté med fem olika förbund och föreningar.

Göteborgs bokmässa, som även kallas Litteratur – Sveriges Epicentrum, fick 82 156 besökare i år mellan 23-25 september. Under tre intensiva dagar av möten, samtal och mingel fick besökare träffa författare, forskare, journalister, aktivister, lärare, bibliotekarier, myndigheter, organisationer, förbund, lärosäten och andra bokälskare.

Under pandemin år 2020 genomfördes Göteborgs Bokmässa helt digitalt. 

2021 blev det en hybridmässa med begränsat antal gäster.

Äntligen i år välkomnades 90 internationella författare från 35 utomnordiska länder som medverkade i årets seminarieprogram. Sydafrika var årets hedersgäst med begreppet ”Ubuntu” som på svenska betyder ungefär ”Jag är för att du är”.

Nordens största kulturevenemang blev hus för många diskussioner och nya böcker såväl som vår samtids viktigaste frågor, bland annat klimatkrisen med 20 olika seminarier som belyste det akuta läget för vår planet. 

Den stora bokfästen är över men det finns fortfarande möjlighet för de som är intresserade att titta på urval av årets seminarier på Bokmässan Play.  

Jag vill tacka Ukrainsk-Svensk Kulturförening för sina ordförandens och medlemmarnas gästvänlighet och insatser under SİOS Kvinnokommitténs besök på Göteborgs Bokmässa. 

Cansın Yigit 

Turkiska Kvinnoförbundet

2022

Mera info

Ryska riksförbundets Kvinnoklubben ingår i SIOS Kvinnokommitté.

Post Author: rurik