Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS): Pressmeddelande

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) är ett snart femtioårigt interetniskt samarbetsprojekt för att stärka de etniska minoriteternas roll i beslutsprocesser som berör utvecklingen av ett demokratiskt, mångetniskt, mångspråkigt och mångkulturellt Sverige.

Vi lever i en tid där det råder ett ogynnsamt, nästan fientligt, samhällspolitiskt klimat mot migranter, individer och grupper med annan etnisk bakgrund.

Sverige är idag ett annorlunda land än det var för 50 år sedan. Nästan en tredjedel av befolkningen har en annan etnisk bakgrund än svensk, samtidigt som en majoritet av de etablerade politiska partierna fortsätter att ha en samhällsvision och politiska och kulturpolitiska program som exkluderar nästan en tredjedel av nationens befolkning.

SIOS ser med oro på att vårt gemensamma Sverige idag präglas av ökad segregation, ojämlikhet, rasism, diskriminering och orättvisor. Det har skett en normförskjutning i de svenska värderingarna och detta har spridit sig till alla samhällsskikt. I sin strävan efter att fiska röster är våra politiker en del av denna normförskjutning. För den misslyckade integrationspolitiken ligger största ansvaret hos staten, men skulden läggs alltför ofta på de marginaliserade grupperna som redan är i en utsatt situation. Vårt samhälle har gått mer och mer mot en normaliseringsprocess där minoriteter anklagas för att inte vilja anpassa sig till majoritetssamhället. Kriminalitet och migration klumpas alltför ofta ihop av medier och politiker. Detta skapar generaliseringar av människor som bor i förorten. Problem med integration och segregation kan inte diskuteras på en plattform där flyktingar och invandrare får skulden för den misslyckade integrationen, skuldbeläggningen av offret är en fel och farlig väg att gå som bara ökar polariseringen i samhälle.

Vi har också uppmärksammat att det råder en stor antireligiositet i samhället. Religionsfrihet är en av våra grundvärderingar, men vissa religiösa minoriteters existens har försvårats. Även här klumpas radikala religiösa extremister ihop med vanliga medborgare som utövar sin religion.

Yttrandefriheten är dyrbar och den ska vi kämpa för på alla sätt. Men yttrandefriheten har en gräns och det är när personer som t ex Rasmus Paludan, ledaren för partiet “Stram Kurs”, och hans anhängare utsätter människor för hets mot folkgrupp. Både Rasmus Paludan och den svenska gatukonstnären Dan Park i Malmö, har gjort sig kända för att provocera minoritetsgrupper. Deras provokationer mot romer, afrosvenskar och muslimer är välkända.

Vi kan inte acceptera att det reproduceras en bild av Sverige som världens mest jämlika och bästa land medan de ekonomiska klyftorna ökar och drabbar de grupper som har hamnat i utanförskap. Samtidigt frodas rasismen och detta trots att ingen vill erkänna sig som rasist så reproduceras ändå rasistiska föreställningar och förklaringsmodeller.

Vi kan inte acceptera att det reproduceras en bild av den svenska befolkningen som exkluderar svarta, muslimer, romer och andra rasifierade grupper.

Vi, SIOS, tar starkt avstånd från alla former av rasism och provokationer.

Vi kräver att regeringen och alla politiska partier tar avstånd från rasism och värnar om yttrandefrihet och demokrati.

Vi, med vår gedigna kunskap som vi har samlat på oss under de 50 åren i Sverige, om frågor som rör migration, minoritetsfrågor och integrationsfrågor, finns här! Vi kan mycket bättre tillsammans!

För SIOS Styrelse,

Amadeu Batel
SIOS ordförande

2020

 

Mera på teman

Skrivelse till regeringen och riksdagsgrupperna

Ryska riksförbundet i Sverige är medlem i SIOS.

Post Author: rurik