Nöteborgstraktaten den 12 augusti 1323

??Nöteborgstraktaten eller Nöteborgsfreden eller Freden i Nöteborg var en fredstraktat mellan Republiken Novgorod under furst Jurij Danilovitj och Sverige under kung Magnus Eriksson.
?
Traktaten undertecknades i Nöteborg den 12 augusti 1323 och avslutade ett krig mellan dessa båda stater, som hade pågått till och från i 30 år (sedan 1293).
?
I traktaten fastslogs det svenska rikets första östgräns, vilken sedan kom att gälla som gräns mellan Sverige och Novgorod. Nöteborgstraktaten var det första avtalet för Novgorod med ett grannland om “evig fred”.
?
I Nöteborgstraktaten 1323 fastslogs det Novgorod rikets första gräns, vilken sedan kom att gälla som gräns mellan Sverige och Ryssland ända fram till freden i Teusina 1595.

На изображении может находиться: дерево, растение, на улице и природа

Post Author: rurik