Nytt kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa

Fredrik Löjdquist blir chef över kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa

Regeringen har beslutat att Utrikespolitiska institutet ska inrätta ett kunskapscentrum om Ryssland och Östeuropa. Ambassadör Fredrik Löjdquist, med lång erfarenhet från den svenska utrikesförvaltningen, har nu rekryterats som chef för kunskapscentrumet och tillträder den nya befattningen den 15 mars.

Förhållandet till Ryssland och övriga länder i Östeuropa är av central betydelse för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det ligger i Sveriges intresse att öka kunskapen om Ryssland och dess politik, samt att utöka de mellanfolkliga kontakterna med Ryssland och övriga Östeuropa och identifiera samarbetsområden av ömsesidigt intresse, inklusive handel, miljö och klimat. Det försämrade säkerhetsläget i Europa medför också ett behov av att bättre förstå Ryssland och dess grannländer.

Fokus för centrumet ska vara att bygga upp ny och förstärka existerande kompetens om regionen och att vara en central punkt i ett svenskt och internationellt nätverk. Centrumet kommer på så sätt tillhandahålla en plattform för dialog, utbyte, samarbete och synergier mellan existerande miljöer.

– Det är ett privilegium att få bygga upp och gestalta det nya kunskapscentrumet på ett område av en sådan utrikes– och säkerhetspolitisk vikt för Sverige. Det är viktigt att utveckla Rysslands- och Östeuropakompetensen i Sverige i nära samarbete med de miljöer som redan finns, att stärka Sveriges röst i det internationella samtalet och bidra med policyrelevant analys för politik och samhälle”, säger Fredrik Löjdquist, tillträdande chef för centrumet.

Post Author: rurik