“Det odödliga regementet” i Stockholm

10 maj 2015 genomfördes ett möte med s.k. Sankt Georgsband i Stockholm (i ryska kyrkan på Söder). Folk kom med bilder på sina förfäder som hade krigat i andra världskriget. Aktionen kallas för “Det odödliga regementet”.

Post Author: admin