DET ODÖDLIGA REGEMENTET – UTAN GRÄNSER!: «Sputnik» den 9 maj 2020

Fredsdag firades den 9 majr i Sputnik. 75 år efter krigets slut. Tyvärr fick vi inte samlas traditionellt tillsammans vid Karlsviks minnessten pga pandemi. Men många familjer åkte ditt för att hålla tyst minut och lägga ned blommor. Tack alla som besökte Minnesplats Karlsvik. Vi minns! Vi hedrar och firar!

Katerina Ekstrem

ordförande

Post Author: rurik