Sverige – Ryssland: frågor som gäller bilaterala förbindelser våra länder.

Nyligen kontaktades vi av tidningen Göteborgs Posten som skulle vilja få våra svar på en rad aktuella frågor som gäller bilaterala förbindelser våra länder emellan samt säkerhetssituation i Östersjöområdet.
Här nedan har vi våra svar på svenska.
Det bifogas även den artikel som skannats från papperstidningen. Artikeln finns också på GP:s hemsida (prenumeration krävs):
https://www.gp.se/…/ryssland-om-hotst%C3%A4mpeln-lyssna-int…

Rysslands syn på att landet pekas ut som hot
– En bild av Ryssland som ett militärt hot är ett inte klokt påhitt av Nato-propagandister vilkas enda syfte är att fullproppa Sverige, först och främst Gotland, med Nato-vapen som t.ex. det dyra och föråldrade luftvärnssystemet Patriot. Vi upprepar en gång till för alla svenska medborgare: ni kan sova lugnt och gott och inte lyssna på Onkel Sams (USA:s) sagor. Vad gäller Krim återvände det till Ryssland utan ett enda skott och ett enda offer för att det inte ville drabbas av konsekvenser av statskuppen i Kiev, begången med öppet stöd från väst. Folkomröstningen blev en riktig viljeyttring av Krimbornas överväldigande majoritet vilket är en förebild för äkta demokrati och inte påtvingat mentorskap med västliga så kallade ”regler”.

Hur ser Ryssland på situationen i Östersjöregionen?
– Östersjöområdet blir allt oftare till ett skjutfält för storskaliga Natoövningar som skapar en grundlös spänning i Norden vilket inte motsvarar våra länders säkerhetsintressen. Trots att ryska sidan upprepade gånger har föreslagit att kustländernas militära experter tillsammans bör diskutera situationen i närområdet ger våra partners endast negativa svar. Det finns en positiv sak – en direkt telefonförbindelse (hotline) mellan rysk och svensk militär.

Hur är era relationer med de baltiska staterna? Finns det något fog för deras oro?
– Vi har otillfredsställande relationer med de baltiska länderna som bygger sin politik på att blåsa upp den negativa bilden av Ryssland som en oförutsägbar aggressiv granne som endast drömmer om att angripa de hjälplösa och försvarslösa balterna. Samtidigt förlitar de sig på Nato:s skyddsparaply och står upp för att trycka på Ryssland på alla sätt. Baltiska regeringar håller öppet på med att heroisera den nazistiska ideologin och har inlett massproduktion av medborgarrättsbrott mot den ryskspråkiga minoriteten.

Vad är er åsikt om den politiska och militära utvecklingen i Sverige?
– Vi beklagar att Sverige fortfarande ser Ryssland som ett potentiellt hot mot sin säkerhet. Vi anser att Stockholms relationer med USA och Nato i stort sett baseras på den här felaktiga och helt grundlösa tesen. Vad gäller försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland förstår vi Stockholms strävan efter att koordinera sin försvarspolitik med de närmaste grannarna. Synd att ett sådant samarbete ännu inte etablerats med Ryssland.

Om en konflikt uppstår – hur skulle Ryssland reagera om Sverige lät USA eller andra Nato-stater använda svenskt territorium för militära syften?
– Det scenariot verkar rent hypotetiskt eftersom Rysslands pålitliga potential av kärnvapenavskräckande är den bästa garantin för att en sådan konflikt aldrig sker.

Vad anser Ryssland om det svenska militära försvaret i termer av styrka?
– Militärledningen i alla stater tror att landets försvarspotential kräver modernisering och förstärkning. Ryssland önskar att vårt grannland Sverige har en försvarsmakt som skulle garantera dess suveränitet.

Rysslands ambassad i Sverige

Post Author: rurik