Den 5 september 1809 undertecknades ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Haminan, FINLAND. A.Surikov/TASS/Предоставлено Фондом ВАРП

Den 5 september 1809 undertecknades ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland i staden Fredrikshamn (nu Haminan, Finland), som som avslutade finska kriget 1808–1809, vars huvudsakliga resultat var att Finland anslöt sig till Ryssland som autonom fyrstendighet.

Avtalet undertecknades av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingk från den svenska sidan, och av Nikolaj Rumjantsev och David Alopaeus från den ryska.

Enligt fördraget fick Sverige avträda hela Finland, Åland samt de delar av dåvarande Västerbotten och Lappland som var belägna öster om Torne-Muonio-Könkämä älv till Ryssland.

Finland fick betydande ekonomiska fördelar av att gå med i Ryssland. Furstedömet befriades från behovet av att upprätthålla en armé och från militära utgifter kontrollerade det själv handeln med Ryssland och västeuropeiska länder flödade ens inkomst inte in i den allmänna imperialistiska skattkammaren och användes helt och hållet för inhemska behov. Detta skapade förutsättningarna för en snabb ekonomisk tillväxt av furstendömet.

Finland fick möjlighet att återuppbygga sitt statsskap inom ramen för det ryska imperiet, som det inte hade tidigare. Efter oktoberrevolutionen i Ryssland erkände sovjetregeringens dekret den 31 december 1917 gav Republiken Finlands oberoende.

Källa

Mera om krieg och fred

Minnesceremoni i samband med 300-årsjubileum för slaget vid Stäket.

Post Author: rurik