Internationella festivalen för barn och ungdomens kreativitet “Talang”.

Фото Натальи Петиной

Den 12:e maj 2019 ägde den 1: a Internationella festivalen för barn- och ungdomskreativitet “Talang” i Fisksätra Folkets Hus lokaler. Tema: “Folkets fred och vänskap”. Det hölls under ledning av vår förening ”Russkij Klubb” i Nacka med ekonomiskt och moraliskt stöd från Ryska riksförbundet i Sverige.

Över 60 barn i åldrar mellan 3 och 18, rysktalande och representanter för olika nationaliteter i före detta Sovjetunionen, och även våra svensktalande vänner som bor i Sverige deltog i festivalen. En representant för danscentret “I Dansen” kom till vår festival från Saratov, Ryssland för att framföra ett dansuppträdande. Show BUBBLE BOOM gästade på vår festival också.

Alla våra deltagare förenades genom kärleken till musikalisk kreativitet och konst.

De uppträdde på en så inspirerade nivå och med full dedikation, så att publiken på vår festival blev helt fångade av känslan av beundran för barns talang och atmosfären av universell glädje.

Syftet med vår festival är att återuppleva traditionella, etniska och historiska värderingar, bekanta sig med den unga generationen med kulturella traditioner, konst- och folkkonst samt skapa gynnsamma förutsättningar för att upptäcka talanger och utveckla kreativ potential hos barn och ungdomar.

Vi vill verkligen att vår festival blir en årlig plattform för utbyte av kreativ erfarenhet och förstärkning av nära relationer mellan festivaldeltagarna från olika länder, med sikte till vidare interaktion och samarbete.

Texten sammanställdes av Eugenia Pomortsevа,

ordförande i “Russkij Klubb” i Nacka

Post Author: rurik