Böcker om svenskar i Rysslands historia

Christian Johansson var en framstående balettdansare i Sankt Petersburg samt lärare till kända ryska dansare. Läs mer på svenska:

Fredriksson, Ulla. Balettscenens glömda geni: Christian Johansson 1817-1903. Stockholm: Kulturhistoriska Bokförlaget, 2017

På ryska publicerar förlaget Lomonosov (Moskva) serie böcker om svenskar i Ryssland och svensk-ryska relationer, ofta översättningar från svenska, som t ex

Янгфельдт, Бенгт. От варягов до Нобеля. Москва: Ломоносовъ, 2010.

Post Author: admin