20210217 Online-föreläsning om Ryska muséet. Samlingarnas uppkomst och historia

Deltagarna i evenemanget kommer att lära sig om ryska museets historia, samt bekanta sig med mästerverk av I. Repin, V. Surikov, V. Polenov och andra artister.

I slutet av föreläsningen kommer talaren att svara på frågor från publiken.

Evenemanget kommer att äga rum den 17 februari klockan 18:00 Sveriges tid. Språk: ryska, med på varandra följande översättning till svenska. Varaktighet-1,5 timmar.

En länk för att komma in i Zoom-konferensen kommer att tillhandahållas en dag före konferensens början via e-post.

För att bekräfta ditt deltagande måste du skicka din majl-adress till sv.rysk@gmail.com.

 

För kännedom.

Tatianas artikel på svenska RYSKA KONSTNÄRER PÅ BALTISKA UTSTÄLLNINGEN I MALMÖ (1914) OCH DERAS MÅLNINGARS ÖDEN

Post Author: rurik