2019-05-09 “Det odödliga regementet” i Göteborg

”Det odödliga regementet” är en folkrörelse, vars huvuduppgift är att bevara minnet av generationen av det stora patriotiska kriget mot fascismen.

Detta är ett icke-kommersiellt, icke-politiskt, icke-statligt civilt initiativ, som varje medborgare kan medverka i – oavsett religion, nationalitet, eller politisk åsikt.

Det viktigaste som förenar människor i denna rörelse, är minnet av sina släktingar på vars axlar kriget vilade.

Alla fredsanhängare som vill hedra minnet av dem som föll i kampen mot fascismen, kan tillsammans gå med i marschen.

Rörelsen “Det odödliga regementet” föddes år 2011 i Sibirien. År 2014 blev det internationellt och 2017 passerades i 80 länder i världen. I Sverige sker denna marsch sedan 2016.

Den 8:e maj 1945 kapitulerade det fascistiska Tyskland i Berlin, och den 9:e maj firas Segerdagen i Ryssland och andra länder som kämpade mot fascismen.

Omkring 72 miljoner människor världen över föll offer i detta brutala krig. Ungefär 27 miljoner av dem, dvs. mer än 1/3 av alla dödsoffer under andra världskriget, var medborgare i Sovjetunionen.

Ingen är bortglömd, ingenting är glömt!

Välkomna att ta del i ”Det odödliga regementets” tåget i Göteborg.

Kl. 17:00 start från Götaplatsen till Rysslands konsulat.

För att få hjälp med bild kontakta  0739 380 575 eller inna@goteborg.riksnet.se.

Frågor – till Elena Jakobsson (https://www.facebook.com/elena.jakobsson.9?fref=pb&hc_location=friends_tab).

Arrangörer: Rysk-svensk kulturförening med stöd av Rysslands konsulat i Göteborg

 

Post Author: admin