Sveriges ambassadör i Moskva Malena Mård

Idag under den officiella ceremonin i Kreml har Ryska Federationens President Vladimir V. Putin mottagit kreditbrev från Sveriges ambassadör Malena Mård.

Relationer mellan våra länder utvecklas i flera områden, inte minst inom ramen för den politiska dialogen (t.ex., förhandlingarna mellan utrikesministrarna häromdagen samt mötet mellan den ryske presidenten Vladimir Putin och Sveriges PM Stefan Löfven under Internationella ekonomiska forumet i Sankt Petersburg ifjol) och ekonomiskt samarbete (IKEA är den största svenska investeraren i Ryssland och tilsammans med Volvo, Oriflame, Ericsson m.m. deltog i det ovannämnda forumet i Sankt Petersburg 2019).
Ryssland i Sverige fortsätter samarbetet på den internationella nivån, bland annat inom Östersjöstaternas råd, Den nordliga dimensionen, Arktiska rådet, Barentsrådet m.m.
Ryssland ser Sverige som en viktig partner i synnerhet med säkerhetsläget i regionen. Vi hoppas på ett forsatt samarbete med våra svenska vänner!

Post Author: rurik