Rysslands Ambassads kommentar i samband meduttalanden av Sveriges utrikesminister rörande de senaste händelserna i Moskva

Vi kunde inte låta bli att lägga märke till de senaste uttalandena av Sveriges utrikesminister M.Wallström rörande situationen kring valkampanjen till Moskvas stadsfullmäktige samt agerandet av ryska rättsvårdande myndigheter under protestaktioner i Moskva den 27 juli och 3 augusti i år.
Vi bedömer en sådan reaktion från chefen för den svenska diplomatin som en grov överträdelse mot den folkrättsliga grundprincipen av icke-inbladning i suveräna staters inre angelägenheter samt som ännu ett uppenbart uttryck av hur partiskt vårt land behandlas.
Vi kan inte erinra oss några protester från M.Wallströms sida då franska ”demokratiska” rättsvårdande myndigheter hänsynslöst skingrade ”gula västarna” på Parisgatorna.
Vi anser att i det aktuella fallet bör man tala inte bara om demonstranternas rättigheter utan också om deras skyldigheter som föreskrivs i vederbörande internationella dokument, inklusive FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.
I de båda dokumenten står det att demonstranter har ”det särskilda ansvaret” och skyldigheten att följa lagen medan de rättsvårdande myndigheterna har rätten att vidta motåtgärder ”med hänsyn till statens säkerhet och den allmänna säkerheten” och ”till förebyggande av oordning eller brott”.
Det är beklagligt att Sveriges utrikesminister som förespråkar en rättsstat och dess värderingar har inte uppmärksammat det faktum att de ovannämnda demonstrationerna saknade tillstånd och att deras arrangörer gång på gång betedde sig provokativt och därigenom skapade ett hot mot säkerhet och ordning i den ryska huvudstadens centrum. Därmed bröt de mot bestämmelserna i lagen ”Om sammankomster, massmöten, demonstrationer, tåg och strejker” av den 19 juli 2014 som föreskriver på vilket sätt medborgare får utöva sin grundlagsfästa rätt till fredliga sammankomster.
Fru utrikesminister kommer antagligen knappast att ifrågasätta tesen om att polisen i varje civiliserad stat, inklusive Sverige, ska reagera på demonstranternas aggressiva beteende genom att häkta dem tills alla omständigheter klargjorts.

Post Author: rurik