Hur får man råd inom invandringslagstiftningen och socialt stöd i Sverige?

Jurist Elena Habarova ger juridisk rådgivning i dessa frågor.

Skicka din fråga på e-post: elena.khabarova.ek@gmail.com och hon kommer att svara dig.

Om du behöver muntlig rådgivning kan du också lägga upp en fråga på detta mail och lämna ett telefonnummer. Jurist kommer att kontakta dig och ge nödvändiga råd.

Post Author: rurik