Demonstration för goda grannförbindelser med Ryssland, Stockholm den 31 oktober 2020

Video https://youtu.be/artGk8uuLsI Datum: 31 oktober 2020 Plats: Mynttorget, Stockholm Arrangör: Svensk-ryska vänskapsföreningen Idag hölls en demonstration i centrala Stockholm för stabila goda grannförbindelser med Ryssland, mot krig, för att stoppa sanktioner, för objektiv information i media, för att bevara freden. Bland talarna fanns Lars Drake med ämnet “EU:s och Sveriges sanktionspolitik”, Stefan Lindgren med ämnet “Sanktioner […]

Första ryska domen över nazistiskt folkmord

Ett beslut i en rysk regional domstol i Novgorod att fälla Tyskland för folkmord kan få oanade konsekvenser. Det kan komma att leda till krav på krigsskadestånd som överskuggar det mesta. Den som trodde att frågan om skulden och ansvaret för andra världskriget var avgjord trodde fel.De juridiska och politiska konsekvenserna av domstolsbeslutet i Novgorod-regionen […]

Den ryska litteraturens DANTE – så kallas i Europa den ryske författaren Timor Zulfikarov

Jag är själv förvånad över mitt beslut att säga några ord om Timor Zulfikarov. Han är sedan länge ett stort namn i världslitteraturen. Hans verk har rönt uppmärksamhet bland framstående specialister. Han läses på många språk i världen. Ett av hans mest intressanta verk “Poetens jordiska och himmelska vandringar” fick engelska “Kollets” priset som “den bästa romanen i […]