24 янв 2020 Концерт ансамбля “С песней по жизни“, Стокгольм

Это репетиция в Учебном объединении АБФ

Konsert

24 januari 2020, fredag

13.30

Stockholms musik ensemble

”MED SÅNG GENOM LIVET”

I program ingår svenska, ryska, ukrainska, hebreiska sång och poesi.

Evenemanget är öppet till alla

Gratis entré

Konstnärlig ledare: Margarita Magneli

Gratis entré

Plats: Marys Cafe

Mälarbacken vård och omsorgsboende

Adress: Blackebergsgatan 41

Buss 113 från T- Islandstorget

Tel 0705485524

Post Author: rurik