Теперь вы можете стать приемной семьей и для младенца

Нам пишет Нилла Хельгерссон из некоммерческой организации «Забота и защита». Ранее Союз русских обществ в Швеции участвовал в руководимом Ниллой проекте «Приемная семья». «Забота и защита» расширяет свою деятельность с 2022 года, и теперь ищет приемные семьи для самых маленьких детей, начиная с новорожденных.

Hej!

Skriver till flera av er samtidigt för jag är osäker på om mailadresserna fortfarande stämmer men hoppas jag når fram till någon av er.

Saknar våra gemensamma projekt och aktiviteter. Känns som väldigt länge sedan vi träffades.

Skyddsvärnet kommer vid årsskiftet att utöka sin verksamhet kring familjehem och jourhem genom att vi kommer kunna ta emot barn från nyfödda och uppåt.

Tidigare tog vi endast emot från 7 år och uppåt. Detta innebär att vi då kan ta emot alla åldrar, eftersom vi även har många vuxna i familjehem.

Vi arbetar alltid med att hitta nya jour- och familjehem över hela landet.

När vi nu utökar målgruppen så kommer vi behöva ännu fler familjer och kommer leta efter dessa på flera olika sätt.

Våra redan befintliga jour- och familjehem sprider i sina nätverk att fler behövs, vi gör olika utskick, annonser, pratar på olika möten och seminarier mm.

Min fråga är om det finns intresse av att vi kan få komma på något möte ni har och berätta om vårt behov och/eller skicka ut information till era medlemmar eller på något annat sätt som ni tycker är lämpligt.

Vi behöver alla olika typer av jour- och familjehem, det kan vara äldre eller yngre, med eller utan barn, ensamstående, sambo, gifta. Det kan vara på landet, mindre stad eller större stad och det kan vara i lägenhet eller hus.

Det vi har mest behov av just nu är familjehem där en vuxen i familjen är hemma på dagar.

Det utgår ersättning (både arvode och omkostnadsersättning) när man är jour- eller familjehem.

Hoppas detta kan vara av intresse och att vi kan hitta något sätt att samarbeta kring att hitta fler familjehem.

Mvh/

Nilla Helgesson
Direktor/VD, Skyddsvärnet – anno 1910

0705-86 13 61
www.skyddsvarnet.se

Post Author: rurik