Covid: На русском языке о правительственных предписаниях в Швеции

COVID-19 coronavirus 2019-nCoV concept. man and woman wear surgical masks Vector illustration

Ryska

Информация от властей. На этой странице вы найдете ссылки на правительственную информацию о Covid -19 на вашем языке.

Телефон новой горячей линии по вопросам коронавируса

Сюда вы можете позвонить, чтобы получить ответы на общие вопросы о коронавирусной инфекции COVID-19 на своем родном языке. Линия открыта по рабочим дням с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. В нерабочее время можно обратиться по номеру 1177 или 112 (информация доступна на английском и арабском языках).

Позвонив по номеру

08-123 680 00,

вы услышите краткое сообщение на английском языке, а затем более продолжительное сообщение – на арабском. После этого переведите телефон в тональный режим и выберите нужный вам язык. Данная служба отвечает на вопросы как о самом коронавирусе, так и о том, как ограничить


По теме


https://www.folkhalsomyndigheten.se/globalassets/publicerat-material/foreskrifter/konsoliderade/hslf-fs_2020_12.pdf

Föreningar m.m.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och andra associationsformer

1. om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, och

2. undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrotts, kultureller fritidsaktiviteter

1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,

2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel, och

3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare.


Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ac7c7eb0f9b140a38d11b375a2402503/hslf-fs-20213.pdf


 

Post Author: rurik