Купить брошюру на шведском “Фальсификаторы истории“

Historieförfalskare. Ett viktigt dokument från 1946. Den sovjetiska informationsbyrån rapporterade om handlingar beslagtagna i Hitlertyskland, som visar hur västmakterna länge samarbetade med Hitler och försökte styra Hitlers aggression österut för att rädda sitt eget skinn.

För 30 kr plus 18 kr port, dvs. 48 kr på Svensk-ryska vänskapsföreningens konto bg 5106-5357 får du detta unika dokument (64 sid.)

Post Author: rurik