Finna gemensamt vibe av att kommunicera på modersmålet.

Den största händelsen under det utgående året 2021 för oss var Rikskonferensen för ryska landsmän. Det beslutades att anförtro Ryska riksförbundet i Sverige att utföra funktionerna av Koordinationsrådet för organisationer av ryska landsmän (KSORS). Konferensens beslut och rekommendationer bestämde verksamhetsriktningarna för de kommande tre åren. I synnerhet beslutades att hålla ett ungdomsforum årligen, och Svetlana Karlsson ansvarar för denna arbetssektor. Tillsammans med Daria Barmouk samlade de tio aktivister och, med organisatoriskt och ekonomiskt stöd från Ryska riksförbundet och Ryska federationens ambassad, höll ett forum i Stockholm den 17 och 18 december.

I Stockholm hölls den första träffen för rysktalande ungdomar. Deltagarna var från städerna: Stockholm, Norrköping, Falun, Karlstad, Malmö och Helsingborg. Detta var det första evenemanget KSORS Sverige anordnat av Svetlana Karlsson (Ryska riksförbundet i Sverige) och Daria Barmouk (SKRUV ideell förening).

Mötet var i Stockholm förra helgen på initiativ av aktivister från flera rysktalande ideella föreningar i Sverige och ryska ambassaden. Varför då? En anledning var definitivt för att diskutera problemen (stor andel tid gick åt att samtala kring att vi saknade umgänge med rysktalande ungdomar, för att ryska språket inte ska glömmas bort och även för att man inte ska bli helt utan sällskap innan man lär sig svenska) och börja planera för framtiden, hur pretentiöst det än låter. 

”Jag medverkade bara i sista delen av evenemanget. Men det var just då det huvudsakliga syftet av vårt möte: vad vår nyfunna grupp av rysktalande ungdomar har för framtida tankar och planer” berättar Leo Karsikas, – “vi diskuterade kring vilka idéer vi har för gemensamma evenemang och projekt, som är realistiska och som vi skulle kunna arrangera inom snar framtid. 

Efter det delades vi in i två grupper för att mer detaljerat styra ihop våra idéer för framtida projekt. I min grupp tänkte vi ut två projekt på bara en halvtimme. Ena projektet vi kom på var vinteraktivitet där vi träffas för att åka skidor och det andra är en sommaraktivitet där vi vill spela och tävla med varandra i volleyboll. Vi planerar att välja regionala ledare. 

Vi vill också anordna zoom-träffar för nyanlända rysktalande ungdomar som inte kan prata svenska ännu, för att dem ska hitta nya kompisar i Sverige. Det är ett stort problem när man är ungdom och hamnar i ett främmande land utan sina vänner. 

Jag var väldigt förvånad över hur bra vårt samarbete i gruppen var, och hur effektivt vi arbetade ihop.”

Andra gruppen var minst lika kreativ och kom genast på förslaget att ha en musikfestival i Karlstad i sommar. En festival med bra musik och holi färg, för rysktalande ungdomar. 

Så många andra idéer kom på tal som inte skrevs ned! Idéer som bara väntar på sin tid, eller rättare sagt väntar på nästa träff där dessa ska diskuteras, det måste verkligen göras om. 

“Höra sitt modersmål i Sverige – det är alltid glädje. Och när det är nöje och kommunikation med likasinnade så blir man extra glad!” – delar Tatiana Plutalova från Norrköping som bott i Sverige mindre än ett år men redan bestämt sig för aktivt deltagande.

“Vi klarade allt, extra tacksam för kreativiteten som vi fick av våra arrangörer.” – Ahmad Altaklah. “Utan Darias entusiasm och Svetlanas professionalism hade vi stannat som främlingar i gruppen. Tack vare dem lärde vi inte bara känna varandra utan vi fann ett gemensamt vibe, vilket hjälpte oss komma på våra framtida projekt.”

Man kan argumentera hur mycket man vill om ändamålet och formaliteter på liknande träffar men våra idéer och vänskap som fortfarande binder oss ihop efter en träff gör sitt jobb som en liten våg i ett stort hav. 

“Vi vill uppmuntra ungdomar att bli mer aktiva i Sverige. På dessa två dagar då vi sågs gick vi ur ut komfortzonen, fick mer tilliten för varandra och till slut så blev vi ett arbetande lag som gjorde mer på två dagar än vad som förväntades av oss. Det här är givetvis bara början för oss. Vi har redan nedskrivna projekt, vilket innebär att det kommer bli fler träffar.” – berättar en av arrangörerna Daria Barmouk. 

Vad händer näst? Det beror helt och hållet på entusiasmen, men ungdomar brukar i regel inte ha något problem med den. Det betyder att vi förväntar oss fler träffar och säkerligen blir dessa ännu större.

Text: Yana Mitskevich.

Översättning: Sofia Shestopalova.

Foto: Svetlana Karlsson, Yana Mitskevich, Mariia Bielaia.

Video: Daria Barmouk, Yulia Makeeva, Ahmad Altaklah.

PS. Från Ryska riksförbundet. Vi gratulerar det unga teamet och önskar alla deltagare lycka till  i förverkligandet av de utstakade planerna. Vi tackar Daria och Svetlana för deras bemödanden och energi, för deras påhittighet och och ansvarsfulla planering och för att de genomfört ett ungdomsmöte  för unga ryska landsmän i Sverige och hoppas på en verksamhet i samma vänskapliga anda i framtiden.

Post Author: rurik