20190505 ”Det odödliga regementet” i Stockholm

”Det odödliga regementet” är en folkrörelse, vars huvuduppgift är att bevara minnet av generationen av det stora patriotiska kriget mot fascismen.

Detta är ett icke-kommersiellt, icke-politiskt, icke-statligt civilt initiativ, som varje medborgare kan medverka i – oavsett religion, nationalitet, eller politisk åsikt.

Det viktigaste som förenar människor i denna rörelse, är minnet av sina släktingar på vars axlar kriget vilade.

Alla fredsanhängare som vill hedra minnet av dem som föll i kampen mot fascismen, kan tillsammans gå med i marschen.

Rörelsen “Det odödliga regementet” föddes år 2011 i Sibirien. År 2014 blev det internationellt och 2017 passerades i 80 länder i världen. I Sverige sker denna marsch sedan 2016.

Den 8:e maj 1945 kapitulerade det fascistiska Tyskland i Berlin, och den 9:e maj firas Segerdagen i Ryssland och andra länder som kämpade mot fascismen.

Omkring 72 miljoner människor världen över föll offer i detta brutala krig. Ungefär 27 miljoner av dem, dvs. mer än 1/3 av alla dödsoffer under andra världskriget, var medborgare i Sovjetunionen.

Ingen är bortglömd, ingenting är glömt!

Välkomna att ta del i ”Det odödliga regementets” tåget i Stockholm.

Den 5 maj 2019, kl. 13:00 start från Mariatorget.

Sedan Mariatorget  Sankt Paulsgatan  Götgatan  Medborgarplatsen.

Kl. 16:00 slut på Medborgarplatsen.

Om du vill hjälpa som fotograf, vakt eller med andra praktiska saker – du är välkommen att anmäla sig.

Koordinator Lioudmila Siegel

073 726 63 90

Mera

https://www.facebook.com/de.ododligas.regemente/

Lasse Strömberg och Jenia Palin om Det odödliga regementet den 6 maj 2018 i Stockholm https://rurik.se/nyheter/8473

Agneta Norberg, ordförande i Sveriges Fredsråd. Det odödliga regementet.

 

 

 

Post Author: rurik