Russian education system: trends, dimensions, quality assurance

Key transformations: historical overview As is well-known, the United Nations Organization declared 2005-2014 the Decade of Education for Sustainable Development. The global goal of this initiative is to attain such a level of education that could meet the crucial chal­lenges of the current century. Therefore, new content, new quality, and a new level of cooperation […]

Slaget vid Moskva

Under de fyra åren mellan Tysklands anfall på Sovjetunionen och undertecknandet av den tyska kapitulationen ägde många strider rum. Låt oss komma ihåg de fem mest betydelsefulla och avgörande striderna under det stora fosterländska kriget under de återstående dagarna fram till Segerdagen. Slaget vid Moskva var en av de viktigaste under det stora fosterländska kriget. […]