“Memories of veterans”

Med deltagande av Stiftelsen för stöd och skydd av rättigheterna för landsmän som bor utomlands översattes och publicerades boken “Memories of veterans” på engelska. c28aaa6debe56293f3996b72a4ff779b Detsamma i flip format https://online.fliphtml5.com/lfeqp/rpao/