Фото A.Суриков / ТАСС. Предоставлено Фондом ВАРП

Den 5 september 1809 undertecknades ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland.

Den 5 september 1809 undertecknades ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland i staden Fredrikshamn (nu Haminan, Finland), som som avslutade finska kriget 1808–1809, vars huvudsakliga resultat var att Finland anslöt sig till Ryssland som autonom fyrstendighet. Avtalet undertecknades av Anders Fredrik Skjöldebrand och Curt von Stedingk från den svenska sidan, och av Nikolaj Rumjantsev och […]