SIOS i regionerna

Ryska riksförbundet är medlem i Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SIOS.

 SIOS kvinnokommitté samarbetar med föreningarna i regionerna och organisationen ökar.  I januari 2023 besökte vi föreningarna som ligger nära Malmö och Göteborg. I Malmö arrangerade SIOS kvinnokommitté en kulturfestival på temat ”Seder och bruk” 14 januari. Fokus för festivalen var på de seder och bruk som omger bruden vid ett giftemål. Vi lyssnade på berättelserna, tittade på kläder och filmer om hur det har gått till med förberedelserna till bröllop tidigare och nuförtiden i olika länder.

Bild 1: röd färg vid kinesiskt bröllop
Bild 2: den fina utställningen av Srbija föreningen i Malmö som vi fick ta del av
Bild 3: föreläsning om bröllop och traditioner i Makedonien

Dagen avslutades med redovisning och diskussion kring våra projekt.

I Göteborg hade vi workshop med ett antal föreningar och förbund kring projekt ”Upplevd rasism” och projekt ”Tillsammans mot pandemi”. Vi träffades för ett samtal om gemensamt arbete framöver i regionen 15 januari.

Bild 4: föredrag om våra projekt

Film om Upplevd rasism 2021-2022 – etniska organisationers perspektiv titta här:

https://youtu.be/dK02TIwYfsQ (textad och med musik)

https://youtu.be/zpjfQHR4Aak (textad utan musik)

Broschyr på ryska om vaccination och post covid titta här:

SIOS-broschyr-1.kirillСкачать

SIOS-broschyr-2-kirillСкачать

SIOS-broschyr-3-kirillСкачать

Mer information om SIOS kvinnokommitté titta här: http://sios.se/nyhetsbrev-4-2022/

Januari 2023

Tatiana Eliasson, text och foto

Hulya Sinemli, ordförande för SIOS kvinnokommitté

Post Author: rurik