Tillsammans mot pandemin Covid-19

Foto: Elena Eriksson

         Ideell rysk-svensk kulturförening Rodnik.

Rodnik är en rysk-svensk förening som har sin verksamhet i Skövde, Västra Götaland. Ingår i Ryska riksförbundet i Sverige. Vi är en liten och aktiv kulturförening med 20-tal medlemmar. Under de svåra åren i pandemin har vår verksamhet i föreningen påverkats. Det var svårare att träffas p.g.a. restriktioner och rädslan att smittas. Pandemin kom och spreds snabbt och påverkade drastiskt många människors och familjers sociala liv och vanor.

Foto: Elena Ström

Vaccinet mot Covid-19 togs fram ganska snabbt och därmed många som tvivlade på dess effekt. Misstron mot vaccinationens effektivitet gjorde att vi i föreningen jobbade med att informera våra medlemmar och lyssnade på deras åsikter med respekt.

Att vaccinera sig för andras skull är emellertid ingen självklarhet, särskild om man upplever att vaccinationen medför en personlig risk.

Vid flera tillfällen under pandemin har vi genomfört informationsarbetet Tillsammans mot pandemin-2 med våra medlemmar i föreningen Rodnik.

Detta projektet hjälpt till att förstå vikten av att följa myndigheternas rekommendationer, vikten att vaccinera sig mot Covid-19. Ryska riksförbundet är medlem i Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SIOS. Vi i föreningen tycker att samarbetet med våra medlemmar och SIOS-projektet har gett ett lyckat resultat.

Elena Eriksson

Ideell rysk-svensk kulturförening Rodnik

https://m.facebook.com/rodnik.skovde

Post Author: rurik