Byringedagen den 22 september 2012

Var snäll och titta på foto…
Ambassadörs Igor Neverov tal.

Ärade damer och herrar!

Kära vänner!

Det är med glädje som jag och den ryska Ambassadens representatnter deltar i dagens högtidliga invigningsceremoni av ett monument som skall föreviga minnet av de sovjetiska soldater som genom ödets vilja tillbringade några svåra är i Rönntorp. Vi minns krigtidens tragiska händelser, håller heligt minnet av det där krigets offer.

164 militära sjömän hamnade inte på den svenska kusten av sin egen vilja, de hade ingen annan utväg. Och trots att de inte levde i det här lägret under lätta förhållanden, lyckades de lämna minnet om sig själva inte bara genom de i Byringeområdet bygga vägarna utan också i hjärtan på de människor som de här råkade att umgås med.

Under krigsförhållanden som omfattade halva jordklotet kunde de inte bara behålla sin mänskliga värdighet utan även etablera goda och till och med vänskapliga relationer med lokala invånare vilka i sin tur visade onsorg och medkänsla. Detta är viktigt för oss, alla dem som över 70 år efter de där sändelserna arbetar för att utveckla relationer Ryssland och Sverige emellan. Vi måste kunna vår gemensama historia och värdesätta det som förenar oss. Först och främst är detta en ömsesidigt god vilja av vanliga människor -svenskar och ryssländare.

Särskild skulle jag vilja framföra tackord till v¨ra svenska vänner, som har initierat och lyckosamt förverligat det här projektet. I första hand är vi tcksamma mot Länna Hembygdsförening, inte minst Rolf Gunnarsson och Leif Ekblom, Strängnäs kommun, historiker Alexey Kusnetsov som har genomfört ett väldigt stort arbete för arkivutförskningen och självklart ärade sponsorer till dagens arrangemang.

Post Author: rurik