Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II

The Russian president offers a comprehensive assessment of the legacy of World War II, arguing that “Today, European politicians, and Polish leaders in particular, wish to sweep the Munich Betrayal under the carpet. The Munich Betrayal showed to the Soviet Union that the Western countries would deal with security issues without taking its interests into […]

Sveriges ambassadör i Moskva Malena Mård

Idag under den officiella ceremonin i Kreml har Ryska Federationens President Vladimir V. Putin mottagit kreditbrev från Sveriges ambassadör Malena Mård. Relationer mellan våra länder utvecklas i flera områden, inte minst inom ramen för den politiska dialogen (t.ex., förhandlingarna mellan utrikesministrarna häromdagen samt mötet mellan den ryske presidenten Vladimir Putin och Sveriges PM Stefan Löfven […]