23 февраля 2018, Стокгольм. Концерт в обед с русской музыкой

Konserthuset, Стокгольм. Пятница 23 февраля 2018. Начало 12.15. Окончание концерта в 13.00. Foto – Gabriel Cornet. Musik som balansakt. Titeln på ryska Sofia Gubajdulinas stycke för violin och piano fungerar fint som metafor för såväl hennes som landsmannen Sergej Prokofjevs karriär. Likt lindansare har de balanserat mellan å ena sidan det egna, konstnärliga uttrycket och å andra […]