Den epidemiologiska situationen i Sydvästra Sverige är under kontrollen

🇸🇪Den epidemiologiska situationen i Sydvästra Sverige är under kontrollen av de behöriga myndigheterna. Idag är det 176 infekterade personer i Västra Götaland och 206 i Skåne. Det är mindre än femtio per andra län. För de flesta skiljer sig inte symtomen på sjukdomen ifrån förkylningen, och enligt läkares bedömning behöver patienterna inte ens läggas in på sjukhus men stannar hemma innan de kryar sig.

Svenska myndigheter vidtar bredda åtgärder för att motverka spridningen av infektioner:

🔸 offentliga evenemang med mer än 500 deltagare är förbjudna;

🔸 nödvändiga resurser och finanser har tilldelats för att stödja sjukvården;

🔸 Svenska UD rekommenderade att ställa in alla utlandsresor med undantag för akuta.

Telefonnummer för ryska medborgare i nödsituationer är +46704197449.

Post Author: rurik